Dylematy dekretowania zasad wspierania procesu metropolizacji w Polsce
author Ignasiak-Szulc, Aranka

Series: Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 4 
author Parysek, Jerzy J.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Założenia i proces budowy strategii rozwoju Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 18 
author Kaczmarek, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach
red. Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leśnictwo i gospodarka leśna na obszarze aglomeracji Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 1 
red. Jaszczak, Roman

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w Sektor kreatywny w poznańskim obszarze 
author Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja więcej niż podręcznik społeczeństwo, kultura, polityka z perspektywy nowej struktury ładu światowego 
author Misiak, Władysław

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego Sektor kreatywny w poznańskim obszarze 
author Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych : koncepcje planistyczne, zakres prac planistycznych, wydatki na planowanie przestrzenne / 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2010 Call number: [711] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora Sektor kreatywny w poznańskim obszarze 
author Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru 
author Ładysz, Iwona

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dzierżawa nieruchomości gminnych jako środek
author Nowak, Maciej

Series: Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 6 
author Florek, Magdalena

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metropolie problemy rozwoju 
red. naukowa Czarnecki, Witold

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie przestrzenne szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe 
red. Kozłowski, Stefan

Publication year: 2007 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto jako analog przedsiębiorstwa inspiracje dydaktyczne i badawcze 
red. Kuciński, Kazimierz

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1135 Seria: Monografie i Opracowania nr 173 AE Wrocław 
author Szołek, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast
author Stanowicka-Traczyk, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprostać zmianom szkice o powinnościach współczesnej socjologii 
red. Slany, Krystyna

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje finansowania obszarów metropolitalnych na przykładzie aglomeracji śląskiej /
author Glumińska-Pawlic, Jadwiga.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XXI wieku nowe wyzwania Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasta w czasach globalizacji
red. naukowa Grzegorczyk, Anna

Publication year: 2012 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie i integracja aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 15 
author Mikuła, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu
red. Szołek, Krzysztof

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku
red. Lutrzykowski, Alfred

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju wybranych obszarów rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 9 
red. Matusiak, Monika

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16 
red. Kacprzak, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

WieloPolska regionalna? regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii 
red. naukowa Bondyra, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce
author Lackowska, Marta

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy
author Madurowicz, Mikołaj

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywna aglomeracja potencjały, mechanizmy, aktywności podejścia metodologiczne 
red. Klasik, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie ładu przestrzennego obszarów metropolitalnych /
author Gaczek, Wanda Maria.

Series: Prace z zakresu gospodarki przestrzennej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 40 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka - przestrzeń - rozwój Prace Naukowe AE Wrocław nr 1143 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji
red. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa metropolitalna jako narzędzie wspierania rozwoju regionalnego na przykładzie aglomeracji śląskiej /
author Siwoń, Mariusz.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji ogólnopolska konferencja naukowa Łańcut 12-14 
red. Parchomiuk, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej /
author Hołuj, Dominika.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka - przestrzeń - rozwój. Prace Naukowe AE Wrocław nr 1143 / 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: