Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania /
autor Bachnik, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka, społeczeństwo, państwo wobec megatrendów
red. Piwnicki, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie
red. Jarocki, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla / 
author Chlipała, Paweł.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy /  
red. naukowa Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Geografia myślenia : dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej /  
author Nisbett, Richard E.

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (1); Checked out: (5); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja wobec różnicy multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki 
author Bobako, Monika

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W tyglu Europy wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach 
author Mole, John

Publication year: 2000 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka w międzynarodowym kontekście
author Hryniewicz, Janusz T.

Series: Sprawy międzynarodowe nr 3 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce
red. naukowa Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia z zarządzania międzykulturowego cz. 2 Studia i Monografie nr 22 
red. naukowy Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji /
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [I] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy wielokulturowości w korporacjach
author Przytuła, Sylwia.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu /  
Autor Hofstede, Geert.

Publication year: 2007 Call number: [008] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej /
red. naukowa Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia myślenia : dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej /  
author Nisbett, Richard E.

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy wielokulturowości z perspektywy prawa i
author Łukaszuk, Leonard

Series: Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t. 40) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika procesów wielokulturowych w organizacji.
author Gajek, Katarzyna

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej Studia i Materiały Master of Business Administration 
red. naukowy Orłowska, Renata

Publication year: 2003 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna Europa w procesie zmian wybrane problemy 
red. Polakowska-Kujawa, Jolanta

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie komunikacją w organizacjach
author Winkler, Renata.

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym /
Autor Karsznicki, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [008] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola płci w integracji europejskich muzułmanów /
author Pasamonik, Barbara.

Publication year: 2013 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji
author Rokicki, Jarosław

Publication year: 2004 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Global strategy
author Peng, Mike W.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie
author Golemo, Karolina

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielokulturowość - międzykulturowość - transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej
author Barska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólnota : W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie 
author Bauman, Zygmunt

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
author Winkler, Renata.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etniczność : Ład, konflikt, sprawiedliwość 
author Żelazny, Walter

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa mniejszości
author Preece, Jennifer Jackson

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna filozofia polityczna
author Kymlicka, Will

Publication year: 2009 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie 
author Lalak, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Indie w stosunkach międzynarodowych
author Zajączkowski, Jakub

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy 
author Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [18.A] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka imigracyjna i azylowa : wyzwania i dylematy 
author Balicki, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: