Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego
author Chirkowska-Smolak, Teresa

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka wypalenia zawodowego menedżerów
author Szostak, Jacek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wypalenie zawodowe przyczyny i zapobieganie 
red. naukowa Sęk, Helena

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne podręcznik akademicki 
author Kuc, Bolesław Rafał

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Człowiek w pracy od stresu do sukcesu w organizacji 
author Bartkowiak, Grażyna

Publication year: 2009 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wypalenie zawodowe jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniach osobowych /
author Poprawska, Ewa.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Listwan, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek w środowisku pracy
red. Kwiatkowska, Grażyna E.

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia w zarządzaniu : nowe spojrzenie / 
author Bartkowiak, Grażyna

Publication year: 2010 Call number: [I] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania ludzi w organizacji wybrane zagadnienia 
red. Bylok, Felicjan

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychopedagogika pracy wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy 
author Karney, Janina E.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie samym sobą Zarządzanie samym sobą Harvard Business School Press 
tł. Witkowska, Magda

Publication year: 2006 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia przywództwa
author Levinson, Harry

Publication year: 2007 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia w zarządzaniu : nowe spojrzenie /  
author Bartkowiak, Grażyna.

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zawód handlowiec : skuteczna sprzedaż bez manipulacji /  
author Niemczyk, Andrzej

Publication year: 2012 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Problem wypalenia zawodowego
author Matusz, Magdalena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wypalenie zawodowe jako bariera sukcesów i karier
author Erazmus, Edward

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1(51) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatycy i organizacje
author Postuła, Agnieszka

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka zawodowa uwarunkowania, konteksty, zastosowania 
author Mysłek, Wiesław

Publication year: 2010 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania : wybrane zagadnienia /  
author Przytuła, Sylwia.

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca. Jak szukać zmieniać utrzymać : Vademecum pracownika / 
author Rozmiarek, Joanna

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia menedżera : wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania / 
author Terelak, Jan F.

Publication year: 1999 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja społeczna w edukacji inspiracje, analizy, działania 
red. Nowak-Dziemianowicz, Mirosława

Publication year: 2009 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Patologie w środowisku pracy zapobieganie i leczenie 
author Kozak, Stanisław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Stres, mobbing i wypalenie zawodowe
author Litzke, Sven Max

Publication year: 2007 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji
red. naukowa Banaszak, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niebezpieczeństwa w świecie menedżera
author Żemigała, Marcin.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (80-81)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania wybrane zagadnienia 
author Przytuła, Sylwia

Publication year: 2008 Call number: [I] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Toksyczni ludzie jak z nimi współpracować 
author Lubit, Roy H.

Publication year: 2006 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne : podręcznik akademicki / 
author Kuc, Bolesław Rafał

Publication year: 2009 Call number: [X] [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy społeczne we współczesnych organizacjach /
red. Markiewicz, Katarzyna.

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania organizacyjne : pytania i odpowiedzi / 
author Radecki, Edward

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa na powstanie syndromu wypalenia zawodowego /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (61) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie /  
red. naukowa Sęk, Helena

Publication year: 2009 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia 
author Jachnis, Anna

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Stres, mobbing i wypalenie zawodowe
author Litzke, Sven Max

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do psychologii : Aspekty policyjne 
author Bielska, Teresa

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia pracy : Podstawowe pojęcia i zagadnienia 
author Lubrańska, Anna

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Toksyczne emocje w pracy : i jak można sobie z nimi radzić 
author Frost, Peter J.

Publication year: 2008 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: