Systemy polityczne współczesnej Europy
author Antoszewski, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regiony Europy uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju 
red. Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy polityczne współczesnego świata /
Autor Antoszewski, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne systemy polityczne
red. naukowa Żmigrodzki, Marek

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce 
Autor Grabowska, Mirosława

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza o partiach i systemach partyjnych / podręcznik akademicki. 
Autor Gulczyński, Mariusz

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokratyczne systemy polityczne /
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2000 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy
red. Fijałkowska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski system polityczny semantyki i struktury komunikacji politycznej 
author Graszewicz, Maurycy

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czechy, Polska, Ukraina partie i systemy partyjne stan i perspektywy 
red. Kowalczyk, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedia politologii tom 4 Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego 
red. Żmigrodzki, Marek

Publication year: 2011 Call number: [0/9(03)/32] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partie polityczne w wyborach 2005
red. naukowa Waniek, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie instytucji państwa 1989-2001 w poszukiwaniu modelu 
red. Jackiewicz, Irena

Publication year: 2004 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o państwie i prawie /
Autor Kuciński, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Democracy in Poland
author Castle, Marjorie

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy nauki o państwie i polityce
author Dubel, Lech

Publication year: 2011 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne partie i systemy partyjne : Zagadnienia teorii i praktyki politycznej /  
Redaktor. Sokół, Wojciech

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczny wizerunek partii politycznych
author Dolińska, Dorota

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedia politologii tom 3 Partie i systemy partyjne 
red. Antoszewski, Andrzej

Publication year: 1999 Call number: [0/9(03)/32] Series: Encyklopedia politologii Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od plebiscytu do wyborów : narodziny demokratycznego systemu partyjnego społeczeństw regionalnych 
author Kawecki, Arkadiusz

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustroje państw współczesnych
author Pułło, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie instytucji państwa 1989-2001 : w poszukiwaniu modelu 
author Jackiewicz, Irena

Publication year: 2004 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prezydent w Polsce : po 1989 roku : studium politologiczne 
author Glajcar, Rafał

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partie polityczne a Sejm RP
author Bożyk, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój polityczny RP : wprowadzenie 
author Glajcar, Rafał

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System polityczny Republiki Chorwacji
author Krysieniel, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustroje państw współczesnych
author Pułło, Andrzej

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczpospolitej
author Kowalczyk, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja w Polsce 2005-2007
author Bobińska-Kolarska, Lena

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosławiańskich (1990-2003)
author Wojnicki, Jacek

Publication year: 2003 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja w Polsce 2005 - 2007
author Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza 
author Antoszewski, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czeski i polski system partyjny : Analiza porównawcza 
author Migalski, Marek

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Między unitaryzmem a federalizmem : Ewolucja współczesnej myśli i praktyki ustrojowej Włoch 
author Struska, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich
author Wojnicki, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne państwo w teorii i praktyce : wybrane elementy 
author Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie
author Cebul, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: