Konflikt w Kosowie w świetle legalności użycia siły przez Belgię wobec byłej Jugosławii
author Stankiewicz, Wojciech

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikty międzynarodowe wprowadzenie do teorii i historii 
author Nye, Joseph S.

Publication year: 2009 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

(Nie)kończąca się historia, czyli wojna czeczeńska
author Przybyła, Katarzyna

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 3 (26) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Afganistan - niekończąca się wojna?
author Mrozowski, Robert

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 3 (26) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat w latach 1989-2004 : wydarzenia, konflikty, procesy / 
author Kiwerska, Jadwiga

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja pomiędzy polityką a ekonomią wybrane aspekty 
red. naukowa Karnowska, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
author Góralczyk, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność państwa za naruszenia Acta Universitatis Wratislaviensis No 3010 
author Karska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Strategy of Conflict
author Schelling, Thomas C.

Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Filozofia społeczna zarys podstawowych zagadnień 
author Pawlus, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Quest for Viable Peace International Intervention and Strategies for 
ed. Covey, Jock

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wojna za trzy biliony dolarów prawdziwy koszt konfliktu w Iraku 
author Stiglitz, Joseph E.

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka międzynarodowa po 1945 roku
author Calvocoressi, Peter

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy stosunków międzynarodowych
author Mingst, Karen

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe podręcznik akademicki 
red. Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikty międzynarodowe po 1945 roku /
author Odziemkowski, Janusz.

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne konflikty zbrojne /
author Łoś, Robert.

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / 
author Żurawski vel Grajewski, Przemysław.

Publication year: 2012 Call number: [327] Series: Stosunki międzynarodowe Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo personalne i strukturalne /
author Drabik, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dlaczego Niemcy przegrywają wojny : mit o niemieckiej supremacji wojskowej 
author Macksey, Kenneth

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy stosunków międzynarodowych
author Mingst, Karen

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wojna i przemoc w religiach świata : fakty i przyczyny 
author Khoury, Adel Theodor

Publication year: 2006 Call number: [18.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spór o wojnę
author Walzer, Michael

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wojna i antywojna : Jak przetrwać na progu XXI wieku? 
author Toffler, Alvin

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki
author Michaluk, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terroryzm międzynarodowy : Podręcznik akademicki 
author Aleksandrowicz, Tomasz

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Geografia polityczna
author Blacksell, Mark

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz i wojna : Białoruś - Litwa - Łotwa -Polska - Słowacja - Ukraina : Supraśl 9-11 września 2004 : Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej 
author Filipow, Krzysztof

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nauka o polityce administracji
author Szreniawski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dochodząc do zgody : przekształcanie konfliktów w domu, w pracy i na świecie 
author Ury, William L.

Publication year: 2006 Call number: [01.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych 
author Baylis, John

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Stosunki polsko-ukraińskie : wojna i współczesność 
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kolacja z terrorystą : spotkania z najbardziej poszukiwanymi bojownikami na świecie 
author Rees, Phil

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Synowie i władza nad światem : terror we wzlotach i upadkach narodów 
author Heinsohn, Gunnar

Publication year: 2009 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do geopolityki
author Flint, Colin

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: