Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej zarządzanie bezpieczeństwem 
author Aleksandrowicz, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikty międzynarodowe wprowadzenie do teorii i historii 
author Nye, Joseph S.

Publication year: 2009 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizje dobrego państwa państwo w procesach przemian teoria i praktyka 
red. Lisowska, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia powszechna wiek XX 
author Tyszkiewicz, Jakub

Publication year: 2010 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Od przywództwa do hegemonii Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru 
author Fiedler, Radosław

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo europejskie systemy, instytucje, funkcjonowanie 
author Turczyński, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie
red. naukowa Zięba, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku 
author Kubiak, Krzysztof

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka międzynarodowa po 1945 roku
author Calvocoressi, Peter

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia społeczna i polityczna Europy wykład dla studentów europeistyki 
author Janicka, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja polityki światowej wprowadzenie do stosunków międzynarodowych 
red. Baylis, John

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne
red. naukowa Stachura, Jadwiga

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy stosunków międzynarodowych
author Mingst, Karen

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia powszechna : wiek XX /  
author Schramm, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [94] Series: Zrozumieć Dzieje Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt globalny : międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990 /  
author Bartlett, Christopher.

Publication year: 1997 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia powszechna XX wieku
author Czubiński, Antoni

Publication year: 2006 Call number: [19.A] Available: (9); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia powszechna XX wieku
author Czubiński, Antoni

Publication year: 2006 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy stosunków międzynarodowych
author Mingst, Karen

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia polityczna Europy Zachodniej 1945-2002
author Krasuski, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia Europy
author Stevenson, John

Publication year: 2006 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej
author Spanier, John

Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kres "zimnej wojny" : bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił (na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiędziesiątych XX w.) 
author Stańczyk, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Religia i polityka w XXI wieku
author Corm, Georges

Publication year: 2007 Call number: [18.E] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie powstrzymywania : analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny 
author Gaddis, John Lewis

Publication year: 2007 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990-1995
author Orzelska, Agnieszka

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konflikty współczesnego świata : Wielkie tematy 
 

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Globalizacja polityki światowej : Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych 
author Baylis, John

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stany Zjednoczone i Europa : Stosunki polityczne i gospodarcze : 1776-2004 
author Matera, Paulina

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najnowsza historia świata : Tom 1 : 1945-1963 
author Patek, Artur

Publication year: 2009 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zimna wojna
author Cowley, Robert

Publication year: 2009 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konflikty międzynarodowe : wprowadzenie do teorii i historii 
author Nye, Joseph S. Jr

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej po zimnej wojnie
author Oberda-Monkiewicz, Anita

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju państw azjatyckich
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego
author Marcinko, Marcin

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Germańsko-romańska Europa Zachodnia po II wojnie światowej
author Krasuski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie
author Misiągiewicz, Justyna

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Siła i solidarność : strategia NATO 1949-1989 
author Kupiecki, Robert

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: