Świat i Polska wobec globalnych wyzwań wybrane problemy 
red. Żelichowski, Ryszard

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicze polityczne regionów Polski elity i społeczeństwo 
red. naukowa Dajnowicz, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska i Europa Środkowa demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja 
red. naukowa Nowak, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa w Europie płaszczyzny, wymiary, kierunki 
red. Wróbel, Sylwester

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne nr 2 rok 2009 
red. naukowy Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki dynamizujące zmiany polskich elit politycznych po roku 1989 /
author Klepka, Rafał.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne nr 2 / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne nr 2 rok 2009 
red. naukowy Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokratyczna rekonstrukcja : Z socjologii radykalnej zmiany społecznej /  
author Wnuk-Lipiński, Edmund

Publication year: 1996 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne nr 3 / 2010 /
Red. Krysieniel, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Chorzowskie Studia Polityczne nr 3 / 2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja systemowa w Polsce : wybrane aspekty /  
red. Łabędź, Krzysztof.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
author Szmulik, Bogumił

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elity polityczne w Polsce
author Pałecki, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teorie elit a systemy polityczne
author Żyromski, Marek

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oblicza nierówności społecznych : Studia interdyscyplinarne 
author Klebaniuk, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Naznaczeni i napiętnowani : o wykluczeniu politycznym 
author Jarosz, Maria

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ameryka współczesna : pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy 
author Kozłowski, Sławomir Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [18.0] [18.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania polityczne : tom 1 
author Dalton, Russel J.

Publication year: 2010 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania polityczne : tom 2 
author Dalton, Russel J.

Publication year: 2010 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy współczesnej demokracji
author Wróbel, Sylwester

Publication year: 2011 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia z teorii polityki : tom II 
author Jabłoński, Andrzej W.

Publication year: 1998 Call number: [18.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce 
author Grabowska, Mirosława

Publication year: 2003 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej
author Antoszewski, Andrzej

Publication year: 1998 Call number: [18.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do politologii
author Żyro, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [18.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do politologii
author Żyro, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
author Szmulik, Bogumił

Publication year: 2004 Call number: [18.A] Available: (7); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
author Szmulik, Bogumił

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy współczesnej demokracji /
 

Publication year: 2011 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Udział lokalnych mediów w procesie socjalizacji lokalnych elit politycznych /
author Mizgalski, Jerzy.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne Bariery współczesnej demokracji nr 4 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elity Jastrzębia-Zdroju i Piły w opinii miejskich polityków /
author Konarska, Agnieszka.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne nr 3 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: