Polityka społeczna /
 

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reforma systemu edukacji w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską /
author Szudy, Monika.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 przegląd zagadnień 
red. Trosiak, Cezary

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Polska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System edukacyjny w Polsce wobec potrzeb rynku pracy
author Bondyra, Krzysztof

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna uwarunkowania i cele 
author Orczyk, Józef

Publication year: 2008 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku aspekty makroekonomiczne i regionalne 
red. naukowa Horodeński, Ryszard Czesław

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Role organizacyjne kierownika w instytucji wybrane problemy w organizacji pracy i zarządzania 
author Bałażak, Marta

Publication year: 2006 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pracodawcy kontra nauczyciele dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji 
red. Bondyra, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Złożoność sytuacji edukacyjnej w kontekście idei
author Markowski, Marek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna /
 

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii /
author Goodman, Norman.

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika oświaty /
author Jeżowski, Antoni.

Publication year: 2006 Call number: [371.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii /
author Goodman, Norman.

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa
author Leszczyński, Marek

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wstęp do socjologii
author Goodman, Norman

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza edukacji i rynku pracy w województwie śląskim : raport z badań realizowanych w ramach projektu "Diagnoza edukacji i rynku pracy na Śląsku" 
author Augustyn, Antoni

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej
author Kwiatkowski, Stefan M.

Publication year: 2001 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy : tom 1 
author Frąckowiak, Anna

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich : tom 2 
author Frąckowiak, Anna

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii
author Goodman, Norman

Publication year: 1997 Call number: [02.B] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane problemy administracji publicznej
author Miłek, Marian

Publication year: 2004 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne uwikłania systemów edukacyjnych : badawczy problem społeczny / 
 

Publication year: 2014 Call number: [37] Series: Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 210 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pracodawcy kontra nauczyciele : dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców powiatów ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego do wymogów regionalnego rynku pracy /  
 

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii /
author Goodman, Norman

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 11/2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym / Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 11/2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplikacje teoretyczne i empiryczne / Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 10/2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu : egzemplikacje teoretyczne i empiryczne : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 10 / 2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu Nr 10 / 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii /
author Goodman, Norman

Publication year: 2004 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej /  
author Tanajewska, Alicja.

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych : ku społeczeństwu otwartej edukacji / 
author Woźniak, Robert Bolesław

Publication year: 2002 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia edukacji : teorie, koncepcje, pojęcia / 
author Mikiewicz, Piotr

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikrosocjologia edukacji w zarysie /
author Woźniak, Robert Bolesław

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia edukacji : zarys problematyki / 
author Szymański, Mirosław J.

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym /
 

Publication year: 2016 Call number: [10.C] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 11/2016 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretiko-upravlìnsʹkì aspekti vikoristannâ ìnnovacìjnih tehnologìj v osvìtnìj sistemì viŝih navčalʹnih zakladìv /
author Maškìna, Lûdmila.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu nr 10 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: