Oblicza konsumpcjonizmu
red. naukowa Mróz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Wychowanie dorosłych do wartości konsumpcyjnych w ponowoczesnym świecie
author Wenta, Kazimierz

Series: Edukacja humanistyczna nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Start zawodowy w biznesie zarys problematyki psychologicznej 
author Manek, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania bezpieczne w środowisku konunikacyjnym
author Krzemińska, Wanda

Series: Edukacja humanistyczna nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Widzialna ręka rynku filozofia w marketingu 
author Hartman, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Społeczeństwo wirtualne, społeczeństwo informacyjne
red. Szwed, Robert

Publication year: 2003 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odwrót od konsumpcjonizmu czyli nowe trendy w
author Skarul, Zbigniew

Series: Edukacja humanistyczna nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcjonizm a e-learning
author Pawlak-Kryńska, Anna

Series: Edukacja humanistyczna nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kupuję, więc jestem. Konsumpcja na pokaz
author Kozub, Łukasz

Series: Edukacja humanistyczna nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczny wymiar konsumpcji w świetle wyzwań XXI wieku /
author Wildowicz-Giegiel, Anna.

Series: Optimum nr 1(41) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka konsumencka - podstawy teoretyczne, cele i
author Lissowska, Maria

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W stronę nowych mediów
author Szpunar, Magdalena

Publication year: 2010 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy globalizacji Ekonomia 12 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności : praca zbiorowa. 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu psychologiczne ścieżki współzależności 
red. naukowa Zawadzka, Anna M.

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konsumpcja miejska : ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich /  
author Czornik, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy
author Bauman, Zygmunt

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Paradoksy polityki
author Karwat, Mirosław

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skonsumowani : Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli 
author Barber, Benjamin

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów : Monografie i Opracowania 554 
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bauman o popkulturze : wypisy 
author Halawa, Mateusz

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologiczna codzienność : Internet : bank : telewizja 
author Żabicki, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki 
author Podgórski, Ryszard Adam

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo konsumpcyjne : uwarunkowanie społeczne i kulturowe 
author Markowski, Daniel

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym : teoria i rzeczywistość 
author Drozdowicz, Jarema

Publication year: 2010 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności
author Daszykowska, Jadwiga

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu : psychologiczne ścieżki współzależności 
author Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

No space, no choice, no logo
author Klein, Naomi

Publication year: 2004 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

High Tech, high touch : technologia a poszukiwanie sensu 
author Naisbitt, John

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich
author Patrzałek, Wanda

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecle : studium socjologiczne / 
author Bylok, Felicjan.

Publication year: 2013 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing doświadczeń : geneza i rozwój 
author Dziewanowska, Katarzyna.

Publication year: 2013 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia europejskie : Stosunki międzynarodowe. Integracja europejska. Politologia. Prawo. T XIV / 
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Europejskie : stosunki międzynarodowe, integracja europejska, politologia, prawo t. 14 /  
Red. Łokucijewski, Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka w modzie czyli CSR w przemyśle odzieżowym = Ethics in fashion, CSR in the garment industry / 
author Płonka, Magdalena.

Publication year: 2013 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów : procesy unowocześniania konsumpcji / 
 

Publication year: 2015 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu : psychologiczne ścieżki współzależności / 
 

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja prokonsumpcyjna versus orientacja ograniczania konsumpcji we współczesnym społeczeństwie /
author Bylok, Felicjan.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego /
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2016 Call number: [02.B] Series: Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego / Brunon Hołyst ; T. 4 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: