Wykorzystanie funduszy unijnych w obszarze
author Białek, Jacek

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne bez tajemnic podręcznik dla studentów 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
author Rudnicki, Maciej

Publication year: 2005 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne bez tajemnic podręcznik dla studentów 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 : finansowe i instytucjonalne uwarunkowania realizacji strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa /  
author Nowak-Kokoszka, Katarzyna.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 7 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie 
author Uryga, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE : praktyczny poradnik dla Samorządów w okresie 2007-2013 : ...czyli o tym, jak pozyskać środki finansowe z różnych funduszy pomocowych, w tym ze środków unijnych 
author Tołoczko, Aleksander

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej
author Strużycki, Marian

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej i jej implementacja w Polsce
author Prandecki, Konrad.

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak pozyskać środki finansowe z funduszy unijnych
author Anusz, Jan

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola środków UE
author Wyciślok, Józef

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne problemy turystyki : nr 4 / 
 

Publication year: 2005 Call number: [15.C] Series: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński, nr 383 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: