Działalność nadzorcza i opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych a efektywność zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie RIO w Krakowie /
author Surówka, Krzysztof.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne Izby Obrachunkowe jako audytor zewnętrzny
author Skibiński, Andrzej

Series: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu
author Szypliński, Mieczysław.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ustrój samorządu terytorialnego
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w
author Kołaczkowski, Bartosz

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ustrój samorządu terytorialnego
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy finansowe w działaności samorządu
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce /
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku : zeszyt 1 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (17); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola zamówień publicznych w jednostkach
author Sobkowiak-Mariasz, Lidia

Series: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansów samorządu terytorialnego : wybrane problemy / 
 

Publication year: 2003 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem
author Storczyński, Jarosław

Publication year: 2006 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne izby obrachunkowe charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy 
red. Stec, Mirosław

Publication year: 2010 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samodzielność gminy w aspekcie oddziaływań
author Sikora, Kamil

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych /  
red. naukowa Krawczyk, Ryszard Paweł.

Publication year: 2013 Call number: [336.14] Series: Monografie LEX Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
Red. Babčák, Vladimír.

Publication year: 2012 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy i wyzwania finansów publicznych : zeszyty naukowe 141 
author Juja, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego
author Szypliński, Mieczysław.

Publication year: 2011 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd - finanse - nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych : Monografie Lex 
author Krawczyk, Ryszard Paweł

Publication year: 2013 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny a banki
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój samorządu terytorialnego
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ustrój samorządu terytorialnego /
author Bukowski, Zbigniew.

Publication year: 2013 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / 
author Sołtyk, Piotr.

Publication year: 2013 Call number: [657.6] Series: Beck Info Biznes ; Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: