Start zawodowy w biznesie zarys problematyki psychologicznej 
author Manek, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Coaching kadry kierowniczej /
author Dembkowski, Sabine.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konflikt wartości moralnych i ekonomicznych w
author Kiwak, Władysława

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania ludzi w organizacji
author Sikorski, Czesław

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Homo hierarchicus system kastowy i jego implikacje 
author Dumont, Louis

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jedyny i jego własność
author Stirner, Max

Publication year: 1995 Call number: [1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia mikrostruktury Socjologia mikrostruktury podręcznik akademicki 
author Podgórski, Ryszard Adam

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia mikrostruktury podręcznik akademicki 
author Podgórski, Ryszard Adam

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość 
red. naukowa Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność indywidualizm postęp : Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesności 
author Kłos, Jan

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nacjonalizm
author Calhoun, Craig

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej
author Gromkowska-Melosik, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowa psychologia miłości
author Sternberg, Robert J.

Publication year: 2007 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trzy drogi kapitalizmu : co to jest kapitalizm : jak powstał kapitalizm : jak kontrolować kapitalizm 
author Śliwowski, Piotr Marian

Publication year: 2000 Call number: [05.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trzy drogi kapitalizmu : co to jest kapitalizm : jak powstał kapitalizm : jak kontrolować kapitalizm 
author Śliwowski, Piotr Marian

Call number: [05.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Coaching kadry kierowniczej /
author Dembkowski, Sabine.

Publication year: 2015 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys etyki szczegółowej : T. 2 ; etyka społeczna / 
author Ślipko, Tadeusz.

Publication year: 2005 Call number: [17] Series: Myśl filozoficzna Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys etyki szczegółowej : T. 2 ; etyka społeczna / 
author Ślipko, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [17] Series: Myśl filozoficzna Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / 
author Boski, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / 
author Boski, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Buntownicy : Kreatywni liderzy zmieniają świat / 
Autor Grant, Adam.

Publication year: 2017 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: