Odczytując kod wartości jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce 
author Boulton, Richard E.S.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej część 1 
red. Sawicki, Kazimierz

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość godziwa zastosowanie i procedury ustalania 
author Molenda, Waldemar

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania /
author Gierusz, Barbara.

Publication year: 2011 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości tom I Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
red. naukowa Gierusz, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość według prawa bilansowego
red. naukowa Czubakowska, Ksenia

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych 
author Frendzel, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : | Finanse przedsiębiorstw. teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 549 39 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość
author Turowska, Wioletta

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego z omówieniem aktualizacji zasad (polityki) 
author Koc, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przezorność : kto oszczędza w Polsce / 
author Liberda, Barbara.

Publication year: 2013 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Inwestowanie wv aktywa rzeczowe i finansowe /
red. naukowy Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej : stan prawny na dzień 1 września 2006r. 
author Zysnarska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : Polityka rachunkowości : Ewidencja środków trwałych - leasing : Ewidencja zapasów : Klasyfikacja kosztów : Układy ewidencyjne kosztów : Zasady ustalania wyniku finansowego - warianty wyboru : Ewidencja księgowa działalności produkcyjnej : Ewidencja księgowa działalności usługowej 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa : Rachunkowość dla Ciebie 
author Szczypa, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [14.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2008 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w warunkach kryzysu
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy w erze zawirowań
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa
author Szczypa, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość jednostek gospodarczych
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2012 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2004 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej
author Rak, Jan

Publication year: 2004 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej : stan prawny na dzień 1 listopada 2005r. 
author Zysnarska, Anna

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Non-linear Time Series Models in Empirical Finance /
author Frances, Philip Hans.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : | Finanse przedsiębiorstw. teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 549. 39. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa /
author Szczypa, Piotr.

Publication year: 2011 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
Red. naukowy Rękas, Magdalena.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 305 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie oszczędnościami w gospodarstwach domowych /
author Kłopocka, Aneta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne /
author Cicha, Agnieszka.

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Zbiory Zadań / [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość instrumentów finansowych /
author Dratwińska-Kania, Beata.

Publication year: 2016 Call number: [14.B] Series: Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdania w zakresie operacji finansowania jednostek sektora samorządowego /
author Kuśnierz, Lucyna.

Publication year: 2017 Call number: [14.B] Series: Sektor Publiczny w Praktyce Beck Info Biznes - Praktyczna Strona Prawna Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys finansowy a utrata wartości aktywów finansowych /
author Barczyk, Krystyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej nr 15 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 224 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzorcowy plan kont : z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / 
 

Publication year: 2016 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych w przykładach i zadaniach /
 

Publication year: 2017 Series: Vademecum Rachunkowości Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: