Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość aktywów w transakcjach sekurytyzacji /
author Lizińska, Joanna.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne trendy w zarządzaniu
red. naukowa Gonicka, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika działalności gospodarczej w warunkach
red. Olszewski, Leon

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywne zarządzanie płynnością finansową
red. naukowa Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich : Monografie i Opracowania 508 /  
author Zombirt, Jolanta.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek obligacji i innych papierów
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługa bancassurance dla jednostek samorządu terytorialnego 
author Kociemska, Hanna

Publication year: 2006 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku
red. naukowy Jaworski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce
author Kosiński, Andrzej

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych /
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość inwestycyjna
red. Szelągowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami faktoring, sekurytyzacja aktywów i leasing 
author Szczepankowski, Piotr J.

Publication year: 1998 Call number: [339.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
red. naukowa Dembowska, Barbara

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym /
author Antkiewicz, Sławomir.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek : tom 1 : prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : nr 1037 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia : perspektywa międzynarodowa 
author Porada-Rochoń, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość inwestycyjna
author Szelągowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse wobec sfery realnej gospodarki : Tom 2 
author Znaniecka, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Tom 5/2010 
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje na rynkach finansowych
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa : 142 
author Sobiech, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Płynność finansowa przedsiębiorstwa : istota, pomiar, zarządzanie / 
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość korporacyjna : podręcznik akademicki / 
 

Publication year: 2015 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Długoterminowe finansowanie banków w Polsce : postulaty regulacyjne /  
author Kasiewicz, Stanisław.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: