Znaczenie logistyki miejskiej w kształtowaniu struktury przestrzenno-funkcjonalnej współczesnych miast /
author Tundys, Blanka.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka miejska koncepcje, systemy, rozwiązania 
author Tundys, Blanka

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i Prace Naukowe AE Katowice 
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony
red. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o logistyce /
red. Gołembska, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o logistyce / red. Elżbieta Gołembska. 
 

Publication year: 2010 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o logistyce
red. Gołembska, Elżbieta

Publication year: 1999 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistics 2008 nowe wyzwania, nowe rozwiązania Polski Kongres Logistyczny Poznań 7-9 maja 2008 
red. Janiak, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy logistyczne, cz. 2 : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy logistyczne : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk : Biblioteka Logistyka 
author Matulewski, Marek

Publication year: 2007 Call number: [21.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [21.0] Available: (9); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka miejska : koncepcje, systemy, rozwiązania 
author Tundys, Blanka

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistics 2008 : nowe wyzwania - nowe rozwiązania / : Poznań 7-9 maja 2008 : materiały konferencyjne 
 

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy logistyczne : komponenty, działania, przykłady / 
author Matulewski, Marek

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Series: Biblioteka Logistyka Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka miejska
author Szymczak, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i zarządzanie miastem
author Brol, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w usługach
author Szymczak, Maciej

Publication year: 2007 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka - nauka : artykuły recenzowane : nr 2/2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka - nauka : artykuły recenzowane : nr 3/2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki
author Kupiec, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o logistyce
author Gołembska, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej /
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [21.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka : a rozwój regionu : Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego 
author Kaźmierski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka - nauka : artykuły recenzowane : nr 2/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka - nauka : artykuły recenzowane : nr 3/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka - nauka : artykuły recenzowane : nr 5/2011 : CD nr 3 
 

Publication year: 2011 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki : suplement / 
author Grzybowska, Katarzyna

Publication year: 2012 Call number: [21.0] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Smart logistics w mieście : Studia Miejskie nr 6 
 

Publication year: 2013 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i logistyka w sektorze usług : logistyka w nietypowych zastosowaniach : prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 234 
author Witkowski, Jarosław

Publication year: 2011 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania : przedsiębiorczość i zarządzanie : tom XIII : zeszyt 15 
author Antoszkiewicz, Jan D.

Publication year: 2012 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne kierunki rozwoju logistyki
author Gołembska, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy logistyczne : część 2 / 
Redaktor Nowakowski, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka miejska : teoria i praktyka / 
author Tundys, Blanka.

Publication year: 2013 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o logistyce/
author Gołembska, Elżbieta.

Publication year: 2010 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie logistyki miejskiej
Red. nauk. Kiba-Janiak, Maja.

Publication year: 2014 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistics 2008 : nowe wyzwania - nowe rozwiazania :  Polski Kongres Logistyczny, Poznań, 7-9 maja 2008 : materiały konferencyjne / 
red. Janiak, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka miasta i regionu : metody ilościowe w decyzjach przestrzennych / 
author Kauf, Sabina.

Publication year: 2014 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: