Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet
author Frąckowiak-Sochańska, Monika

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości, interesy, struktury społeczne uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w 
red. Szymczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości klucz do silnych marek na rynkach 
author Badowski, Krzysztof

Series: Harvard Business Review Polska nr 1 (71) - styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w systemie wartości polskich przedsiębiorstw
author Gadomska-Lila, Katarzyna

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (74-75)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza Internetu Internet a globalne społeczeństwo informacyjne 
red. naukowy Sokołowski, Marek

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek wobec systemów wartości /
 

Publication year: 2006 Call number: [17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy - metody - koncepcje - trendy / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 8 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania ludzi w organizacji wybrane zagadnienia 
red. Bylok, Felicjan

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wartości, cele i obraz Ja u młodzieży przystosowanej młodzież przystosowana i nieprzystosowana społecznie 
author Ossowska, Joanna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (39) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations - moda czy konieczność? : teoria i praktyka 
author Pluta, Ewa

Publication year: 2001 Call number: [11.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie
author Kanios, Anna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oblicza kryzysu społecznego w polskiej służbie zdrowia
author Gramlewicz, Marek

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywództwo polityczne : studium politologiczne 
author Wiatr, Jerzy J.

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach
author Mach, Bogdan W.

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Drogi do gospodarki rynkowej : na marginesie doświadczeń transformacyjnych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Rosji 
author Kleer, Jerzy.

Publication year: 2003 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(263)/2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji /
author Lubrańska, Anna.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3/4(110)2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji /
author Lubrańska, Anna.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (110)/ 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne i ekonomiczne determinanty zachowań gospodarstw domowych na tle współczesnego kryzysu ekonomicznego /
author Patrzałek, Wanda.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólnota wartości czy wspólnota interesów, czyli o podstawach spójności Unii Europejskiej /
author Scheuer, Bartosz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 14(14) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 7 (967) : Cracow Review of Economics and Management / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Nr 7 (967) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii /
 

Publication year: 2017 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 483 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola wartości osobistych dla reakcji na społeczną odpowiedzialność biznesu /
Autor Furman, Aleksandra.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

(Nie)zmienność wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi w procesie sukcesji i cyklu ich życia /
author Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: