Koncesjonowanie działalności gospodarczej /
author Gospodarek, Jerzy.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie
red. Katner, Wojciech Jan

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa w gospodarce
author Gajewski, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia problematyka prawna i aksjologiczna 
red. Karpiuk, Mirosław.

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracyjna reglamentacja działalności
author Sowiński, Roman

Publication year: 2006 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego /
author Waligórski, Michał A.

Publication year: 2006 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze i spółek
author Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo administracyjne Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych 
red. naukowy Suwaj, Robert

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej komentarz 
red. Powałowski, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne media wolne media? tom 1 
red. Hofman, Iwona

Publication year: 2010 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej tom 4 Zapasy, umowa o usługę, rezerwy, transakcje ze 
 

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncesjonowanie działalnosci gospodarczej /
author Szymczak, Paweł.

Series: Działalność gospodarcza osób fizycznych w świetle uregulowań publicznoprawnych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 246 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego /
author Waligórski, Michał A.

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo publiczne gospodarcze : testy : kazusy : tablice 
author Miastkowska-Daszkiewicz, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo budowlane : planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : koncesja na roboty budowlane lub usługi : wspieranie termomodernizacji i remontów : audyt energetyczny : akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarz, wzory umów i formularzy 
author Fijałkowski, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [09.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego
author Urbaniec, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo zamówień publicznych : komentarz dla praktyków 
author Szyszkowski, Arkadiusz.

Publication year: 2010 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza współpracy sektora publicznego z doradcami zewnętrznymi w realizacji projektów w systemie koncesyjnym oraz w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce /
author Wąsowski, Krzysztof.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (43)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opodatkowanie gastronomii /
author Nowak, Wanda.

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
 

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / 
author Kosikowski, Cezary.

Publication year: 2013 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia : problematyka prawna i aksjologiczna / 
 

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: