Ekonomiczne i kulturowe determinanty mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce /
author Sobieszek, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 249 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikty etniczne na obszarze byłej Jugosławii
author Sozański, Jarosław

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej
red. Nikitorowicz, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa narodów
red. Tokarz, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej
author Wójcik, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka, społeczeństwo, państwo wobec megatrendów
red. Piwnicki, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka wybrane zagadnienia i problemy 
red. Koba, Laura

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biblioteka w otoczeniu społecznym
red. Zybert, Elżbieta Barbara

Publication year: 2000 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola "wysiedlenia" jako socjologicznego determinantu porozumienia polsko-niemieckiego i integracji mniejszości niemieckiej w Polsce na przykładzie Wielkopolski w okresie współczesnych przemian w Europie /
author Sobieszek, Wiesław.

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.270 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyłączenie osób narodowości niemieckiej z grona
author Sierakowski, Bartosz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej /
autor Gruchoła, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy
red. Fijałkowska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka
author Freeman, Michael

Publication year: 2007 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strach przed mniejszościami esej o geografii gniewu 
author Appadurai, Arjun

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku 
red. Malinowski, Marek J.

Publication year: 2009 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa mniejszości narodowych
red. naukowa Gardocka, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe problemy badawcze w teorii prawa
red. Boć, Jan

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka zarys wykładu 
author Hołda, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodologia a rzeczywistość społeczna dylematy badań etnicznych 
author Babiński, Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy migracji w społeczeństwie otwartym perspektywa edukacji międzykulturowej 
red. Nikitorowicz, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II
red. Dudra, Stefan

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo społeczne pojęcia, uwarunkowania, wyzwania 
red. naukowa Skrabcz, Aleksandra

Publication year: 2012 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienie mniejszości w Konstytucji
author Modzelewski, Edward

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (48) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura i aktywność zawodowa mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce /
author Sobieszek, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 257 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia, polityka, stosunki międzynarodowe
red. Zaćmiński, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie
author Janusz, Grzegorz

Publication year: 2011 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej 
author Michałowska, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa ochrona praw człowieka wybór dokumentów 
wybór i oprac. Bieńczyk-Missala, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa
author Karski, Karol

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska mniejszość narodowa w Niemczech w świetle
author Sandorski, Jan

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygra Prace Naukowe AE Katowice 
author Rączaszek, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pojęcie mniejszości narodowej w świetle prawa międzynarodowego i krajowego /
author Białek, Tadeusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XV zeszyt nr 2 (35) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu 
author Białocerkiewicz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rada Europy : a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 /  
red. naukowa Jaskiernia, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po
author Bieńczyk-Missala, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa mniejszości w Unii Europejskiej na tle ochrony Monografie i Opracowania 
author Sozański, Jarosław

Publication year: 2002 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna Europa w procesie zmian wybrane problemy 
red. Polakowska-Kujawa, Jolanta

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów / 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: