Szara strefa a nierówności dochodowe w gospodarkach posocjalistycznych
author Przychodzeń, Justyna

Series: Master of Business Administration nr 2 (97) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział szarej strefy w tworzeniu PKB w Polsce
author Ważniewski, Piotr.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji osiągnięcia, problemy i wyzwania 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szara strefa w internecie tendencje i kierunki rozwoju 
author Mróz, Bogdan

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korepetycje szara strefa edukacji 
author Putkiewicz, Elżbieta

Publication year: 2005 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy
red. naukowa Słaby, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne podstawy działalności w szarej strefie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na przykładzie rynku pracy /
author Nojszewska, Ewelina.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 6/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja pomiędzy polityką a ekonomią wybrane aspekty 
red. naukowa Karnowska, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Popyt na pracę a bezrobocie
author Jędruchniewicz, Andrzej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5 (712) maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki nieformalne i ich kluczowe problemy
author Kubiczek, Agata

Series: Marketing i Rynek nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak żyć w kryzysie? zachowania polskich konsumentów 
red. naukowa Bombol, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pranie pieniędzy kryminologiczna ocena transakcji podejrzanych 
author Wójcik, Jerzy Wojciech

Publication year: 2002 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Walka z cieniem : dylematy polityki gospodarczej wobec szarej strefy /  
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym : Monografie i Opracowania 509 / 
author Mróz, Bogdan.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szara strefa jako drugi obieg gospodarczy /
author Furman, Łukasz.

Series: Optimum nr 2(26) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał instytucjonalny a rozwój obszarów
red. naukowa Meredyk, Kazimierz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sposoby ograniczania szarej strefy w Internecie
author Mróz, Bogdan

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola tworzenia więzi z młodymi konsumentami w
author Badzińska, Ewa

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przesłanki i procedury 
author Stępniak-Kucharska, Anna

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?
author Noga, Marian

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadmierny fiskalizm a wzrost szarej strefy
author Dziemianowicz, Ryta.

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie firmą poprzez koszty pracy a szara
author Grzegorzewska-Mischka, Ewa

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

VAT jako źródło dochodów państwa i bariera dla na podstawie badania własnego przedsiębiorstwa z 
author Szewczyk-Jarocka, Mariola

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce
author Cichocki, Stanisław

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Zbroińska, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce /
author Szulc, Agnieszka.

Publication year: 2013 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kryzys finansów publicznych : przyczyny, machanizm, drogi wyjścia / 
red. naukowy Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2013 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szara strefa a gospodarka w okresie kryzysu /
author Pietrzak, Anna Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [338.12] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Szara strefa w Rosji
author Isprawnikow, Władimir

Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy etyki gospodarki rynkowej
author Pogonowska, Barbara.

Publication year: 2000 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia społeczno-ekonomiczne : Zeszyt naukowy 5/2006 
author Janowicz, Eugeniusz

Publication year: 2006 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse w nowoczesnej gospodarce : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : tom 1/2008 
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Barometr regionalny : analizy i prognozy : nr 1 (15) 2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatki w Unii Europejskiej
author Krajewska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy
author Słaby, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatki w Unii Europejskiej
author Krajewska, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [07.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce
author Szulc, Agnieszka

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kryzys finansów publicznych : przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia 
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2013 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: