Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu /
author Lotko, Małgorzata.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korzyści wynikające z zastosowania CSR w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Chudy, Katarzyna

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu - rys historyczny i kierunki rozwoju
author Łukasiewicz, Agnieszka

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstwa
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie /
red. naukowa Komorowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Inwestycje hybrydowe nowe ujęcie oceny efektywności 
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw formy, metody, koncepcje, trendy 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna Europa Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z 
red. naukowy Brdulak, Halina

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CSR a kultura organizacyjna
author Aniszewska, Grażyna

Series: Marketing i Rynek nr 12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element działań marketingowych /
author Rak, Mateusz.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalizacja etyki w przedsiębiorstwie
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (55) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) : krytyczna analiza koncepcji /  
author Sokół, Ewa

Series: Optimum nr 4(32) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie
red. naukowa Paszkowski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

CSR w pierwszej dekadzie XXI w.
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki a CSR i działalność organizacji pozarządowych nieodkryte zasoby przewagi konkurencyjnej 
author Hernik, Joanna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Satysfakcja i lojalność klienta na rynku
author Czerw, Aleksandra

Publication year: 2008 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja odpowiedzialności społecznej
author Śmigielska, Grażyna

Series: Marketing i Rynek nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Strategic Management
author Peng, Mike W.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu
author Dąbrowski, Tomasz J.

Series: Marketing i Rynek nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem
author Dominik, Piotr

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu wymiar konstytucyjny i międzynarodowy 
author Bernatt, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CSR jako przedsięwzięcie biznesowe
author Wierciński, Szymon

Series: Master of Business Administration nr 2 (109) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym
author Piekarz, Halina

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej
author Stępień, Marta.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy socjologii gospodarki
red. naukowa Banaszak, Sławomir

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znormalizowane systemy zarządzania
red. naukowy Łańcucki, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje zarządzania : praca zbiorowa /  
red. Weiss, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Series: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firma zrównoważonego rozwoju jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem 
author Laszlo, Chris

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Fundacje korporacyjne
author Kołodziejczyk, Anna

Series: Marketing w praktyce nr 8 (138) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rewolucja w raportowaniu biznesowym interesariusze, konkurencyjność, społeczna 
author Roszkowska, Paulina

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Environment of Business : New Paradigms for International Management /  
author Conklin, David W.

Publication year: 2011 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie wybrane zagadnienia 
red. Haber, Lesław H.

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing przyszłości trendy, strategie, instrumenty / zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku / Zeszyty Naukowe nr 595. Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług nr 55.  
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość w warunkach
red. naukowa Sadowski, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialny biznes Czas próby 
 

Series: Harvard Business Review Polska dodatek 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka CSR jako element umacniania reputacji przykład banków 
author Dąbrowski, Tomasz J.

Series: Marketing i Rynek nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego /
author Łukasiewicz-Kamińska, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [334.73] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
red. naukowa Czaplicka, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Marketing przyszłości trendy, strategie, instrumenty marketing w dzialalności podmiotów rynkowych Zeszyty Naukowe nr 662 Uniwersytet Szczeciński Ekonomiczne Problemy Usług nr 74 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: