Teoria komunikowania masowego
author McQuail, Denis

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / 
redaktor Zacher, Lech W.

Publication year: 2011 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oddziaływanie mas mediów
author Kozłowska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media w procesie wychowania
author Musioł, Marcin

Publication year: 2006 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do nauki o komunikowaniu
author Pisarek, Walery

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura masowa a marketing polityczny : przypadek amerykańskich kampanii prezydenckich 2000 /  
autor Wojtkowski, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [32.019.5] Series: Wybory - Demokracja - Polityka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji analiza porównawcza interwencji państwa w systemy 
author Głowacki, Michał

Publication year: 2011 Call number: [659.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy
red. Fijałkowska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka i jej ludzie
author Władyka, Wiesław

Publication year: 2007 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Popularna Encyklopedia Mass Mediów
red. Skrzypczak, Józef.

Publication year: 2000 Call number: [0/9(03)/659.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media dawne i współczesne tom II 
red. naukowa Kosmanowa, Bogumiła

Publication year: 2007 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie Komunikowanie w zmieniającym się społeczeństwie 
red. Niezgoda, Marian

Publication year: 2010 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie wybrane zagadnienia 
red. Haber, Lesław H.

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Oskarżenie na zamówienie medialno-polityczny układ w przedstawianiu 
author Gmurek, Monika

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacyjne public relations a media masowe : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 114 / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Transformacyjne public relations a media masowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 114 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka administracji
red. Kudrycka, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym
author Mik, Cezary

Publication year: 1999 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cywilizacja medialna Geneza, ewolucja, eksplozja 
author Goban-Klas, Tomasz

Publication year: 2005 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka medialna a media elektroniczne
author Jakubowicz, Karol

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym /
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media i przestępczość
author Jewkes, Yvonne

Publication year: 2010 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje z mediami
author Schenkler, Irv

Publication year: 2009 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing medialny
author Jupowicz-Ginalska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki / 
author Dobek-Ostrowska, Bogusława.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (20); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki / 
author Dobek-Ostrowska, Bogusława.

Publication year: 2012 Call number: [316.77] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Porozumienie czy konflikt : politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym /  
author Dobek-Ostrowska, Bogusława.

Publication year: 2009 Call number: [32.019.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mass media, polityka, demokracja /
author Street, John.

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Co wpływa na dziennikarzy... i na co mają wpływ dziennikarze? /
author Warecki, Wojciech.

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rada Europy a problemy mediów masowych
author Jaskiernia, Alicja

Publication year: 2002 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki / 
author Dobek-Ostrowska, Bogusława

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki 
author Dobek-Ostrowska, Bogusława

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kampania wyborcza : marketingowe aspekty komunikowania politycznego 
author Dobek-Ostrowska, Bogusława

Publication year: 2005 Call number: [18.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Monopol pluralizm koncentracja : środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006 
author Mielczarek, Tomasz

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych 
author Wojtaszczyk, Konstanty A.

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria komunikowania masowego
author Mcquail, Denis

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media masowe w praktyce społecznej
author Waniek, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych : Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji 
author Jaskiernia, Alicja

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia nad komunikowaniem politycznym
author Fras, Janina

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia nad mediami i komunikowaniem masowym : Teoria - rynek - społeczeństwo 
author Fras, Janina

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: