Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu
author Zalewa, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Designing Economic Mechanism
author Hurwicz, Leonid

Publication year: 2008 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

CIMA Certificate C4 Fundamentals of Business Economics For assessments in 2010 and 2011 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
red. Mazurkiewicz, Eugeniusz

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

CIMA Certificate C4 Fundamentals of Business Economics For assessments in 2010 and 2011 Practice and Revision Kit 
 

Publication year: 2009 Call number: [811.111] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własność jako filar systemu ekonomicznego /
author Bojańczyk, Mirosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XII zeszyt nr 1 (26) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Economic Dimensions of Global and Regional
red. Niemiec, Wioletta

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka niewinnego oszustwa prawda naszych czasów 
author Galbraith, John Kenneth

Publication year: 2005 Call number: [330.8] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybitni reformatorzy i kreatorzy polskiego pieniądza tom II Ziemie polskie pod zaborami od Stanisława Staszica do Franciszka Stefczyka 
author Skodlarski, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska raport o konkurencyjności 2010 klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne 
red. naukowa Weresa, Marzenna Anna

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy ekonomiczne analiza porównawcza 
author Kozłowski, Sławomir Grzegorz

Publication year: 1998 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

CIMA Certificate C4 Fundamentals of Business Economics For assessments in 2010 and 2011 Passcards 
 

Publication year: 2009 Call number: [811.111] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zachowań ekonomicznych
author Tyszka, Tadeusz

Publication year: 1997 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna metodologia nauk ekonomicznych
author Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna G.

Publication year: 2008 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CIMA Certificate C4 Fundamentals of Business Economics For assessments in 2010 and 2011 Study Text 
 

Publication year: 2010 Call number: [811.111] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna metodologia nauk ekonomicznych /
author Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna G.

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć gospodarkę : Makroekonomia. 
author Próchnicki, Lech.

Publication year: 2007 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy ekonomii : Tom 1 
author Polszakiewicz, Barbara

Publication year: 1994 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego
author Zalewa, Piotr

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia zachowań ekonomicznych.
author Tyszka, Tadeusz

Publication year: 1997 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jaki kapitalizm, jaka Polska?
author Wilkin, Jerzy

Publication year: 1995 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Basic marketing : a global-managerial approach 
author McCarthy, E. Jerome

Publication year: 1993 Call number: [A/11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii : część 2 : makroekonomia 
author Urbaniak, Piotr

Publication year: 2004 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii : część 1 : mikroekonomia 
author Urbaniak, Piotr

Publication year: 1999 Call number: [05.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele funkcjonowania i nadzoru państwa nad przedsiębiorstwami państwowym /
author Bałtowski, Maciej.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego /
author Zalewa, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych : perspektywa kryzysowa / 
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: