Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zastosowanie modelu wektorowej autoregresji w
author Kwiecień, Przemysław

Series: Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami upowszechnianie i transfer wyników badań Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i
author Poślad, Mariusz

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań / Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Instrumenty finansowe : matematyka finansowa : bony skarbowe : wybrane instrumenty rynku pieniężnego : obligacje : podstawowe strategie inwestycyjne na rynku pieniężnym 
author Soroczyński, Sławomir

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / 
author Pawłowski, Maciej.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / 
author Pawłowski, Maciej.

Publication year: 2014 Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu /
 

Publication year: 2014 Call number: [05.E] Series: Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 166 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo & Finanse :
 

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: nr 1 (8) / 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek obligacji strefy euro / Blandyna Puszer. 
author Puszer, Blandyna.

Publication year: 2016 Call number: [08.0] Series: Podręcznik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Rynek Finansowy / red. serii Irena Pyka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 1 (60) 2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna, 1 (60) 2018 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy finansjeryzacji : dłużne papiery wartościowe w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej /  
author Podedworna-Tarnowska, Dorota.

Publication year: 2018 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Nr 3 t. 3 (23)/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność finansowa przedsiębiorstw emitujących obligacje korporacyjne w Polsce /
Autor Bajak, Piotr

Publication year: 2019 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: