Demokracja studium polityczne 
author Rajca, Lucyna

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej zarządzanie bezpieczeństwem 
author Aleksandrowicz, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemoc w polityce
author Mazurkiewicz, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja publiczna wyzwania w dobie integracji europejskiej 
red. naukowy Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Autorytet państwa legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie 
author Młynarska-Sobaczewska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podręcznik prawa międzynarodowego /
author Antonowicz, Lech.

Publication year: 2008 Call number: [341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek, granice państw, gospodarka
red. Guz, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Suwerenność państwowa a członkostwo w Unii
author Mojsiej, Anna

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach
author Krzysztofik, Edyta

Publication year: 2009 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego zagadnienia wybrane 
red. naukowy Kruk, Maria

Publication year: 2006 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prolegomena do nauk o człowieku, władzy i prawie /
author Redelbach, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu 
author Białocerkiewicz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja, wyzwania i zagrożenia /
author Szymański, Władysław

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach
red. Leszczyński, Zbigniew

Publication year: 2005 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na
author Guzek, Marian

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe podręcznik akademicki 
red. Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie
author Kubin, Tomasz

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucje państw Azji Centralnej : Tradycje i współczesność 
author Bodio, Tadeusz

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat współczesny : wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego 
author Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
author Guz, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Izrael w cieniu fundamentalistów
author Huppert, Uri

Publication year: 2007 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w Polsce, na Słowacji i Ukrainie
author Limański, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Suwerenność /
author Czaputowicz, Jacek.

Publication year: 2013 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia europejskie : Stosunki międzynarodowe. Integracja europejska. Politologia. Prawo. T XI / 
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia europejskie : Politologia. Prawo. Socjologia. Zarządzanie. Ekonomia. Kulturoznawstwo. Politologia, T VIII / 
 

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka w stosunkach międzynarodowych /
author Bieleń, Stanisław.

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje suwerenności : zbiór studiów / 
 

Publication year: 2005 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: