Prewencja w procesie redukcji ryzyka niewypłacalności gospodarstw domowych /
author Świecka, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys w przedsiębiorstwie
author Wieczerzyńska, Beata

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ocena funkcjonowania rynku kart kredytowych w Polsce
author Potrykus, Marcin

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenie niewypłacalnością gospodarstw domowych w
author Świecka, Beata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem jak zachować płynność finansową? 
author Pluta, Wiesław

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, 29/2010 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys w przedsiębiorstwie
author Wieczerzyńska, Beata

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szacowanie niewypłacalności firm w oparciu o model opcyjny /
author Krysiak, Zbigniew.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niewypłacalność gospodarstw domowych przyczyny, skutki, przeciwdziałanie 
author Świecka, Beata

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / 
Red. Adamska, Agata.

Publication year: 2013 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo wobec wyzwań współczesności /
Red. Guzik, Bartosz.

Publication year: 2011 Call number: [340] Series: Prawo wobec wyzwań współczesności Tom 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie prawo pracy
author Florek, Ludwik

Publication year: 2005 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Equilibrium : Zeszyty naukowe WSE : nr 1 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klauzule zabezpieczające przed niewypłacalnością strony umowy wzajemnej : z uwzględnieniem nettingu na wypadek niewypłacalności 
author Porzycki, Marek

Publication year: 2002 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europeizacja polskiego prawa pracy
author Sanetra, Walerian

Publication year: 2004 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niewypłacalność prawcodawcy w prawie pracy : Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Prańcowniczych jako instytucja ochrony roszczeń pracownika 
author Gersdorf, Małgorzata

Publication year: 2002 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorca w obliczu upadłości : diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce / 
author Morawska, Sylwia.

Publication year: 2013 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie prawo pracy
author Florek, Ludwik.

Publication year: 2010 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2015, vol.3, no.3 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2015, vol. 3, no. 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / 
Red. Adamska, Agata.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo pracy /
Autor Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata

Publication year: 2017 Series: Skrypty Becka Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2016 Call number: [14.0] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 299 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo upadłościowe i naprawcze : zwięzły komentarz : Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Dz.U. Nr 60 z 9 kwietnia 2003 r., poz 535 / 
Autor Witosz, Antoni

Publication year: 2003 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie modeli zdarzeń konkurujących do badania ryzyka kredytowego /
author Wycinka, Ewa.

Series: Problemy zarządzania nr 1(66) cz.2 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 358 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 358 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: