Bezpieczeństwo rynku usług finansowych perspektywa Unii Europejskiej 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego
red. naukowa Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć 
red. Drwiłło, Andrzej

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse banków
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości /
 

Publication year: 2011 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa : Monografie i Opracowania nr 563 / 
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieć bezpieczeństwa finansowego
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2011 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje parabankowe w Polsce
author Srokosz, Witold

Publication year: 2011 Call number: [347.73] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku 
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro
red. Żabińska, Joanna.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo finansowe banków komercyjnych - przesłanki, instytucje, instrumenty /
author Skrzypek, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIV zeszyt nr 1 (30) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarki polskiej w latach ekonomia - prawo - zarządzanie Księga jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Zarządzania 
 

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy inspiracje z integracji europejskiej 
red. Karpuś, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy inspiracje z integracji europejskiej 
red. Karpuś, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego /
red. Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i Finanse /
 

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / 
Red. Pająk, Kazimierz.

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Regiony Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 41/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne nr 4 rok 2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse w zarządzaniu gospodarką : bezpieczeństwo finansowe w okresie kryzysu / 
author Koscielecki, Lech.

Publication year: 2013 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty materialne i formalne / 
author Karpiuk, Mirosław.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery współczesnej demokracji - perspektywa polska : Chorzowskie Studia Polityczne nr 4 / 2011 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Chorzowskie Studia Polityczne Bariery współczesnej demokracji nr 4 / 2011, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ ograniczania ryzyka inwestycyjnego na zarządzanie bezpieczeństwem finansowym jednostki samorządu terytorialnego /
author Ładysz, Iwona.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 41/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych : perspektywa Unii Europejskiej 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otwarte fundusze inwestycyjne
author Rogala, Maciej

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inżynieria zabezpieczeń
author Ross, Anderson

Publication year: 2005 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozważny inwestor : daj sobie radę 
author Rogala, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Global bank regulation : principles and policies 
author Schooner, Heidi Mandanis

Publication year: 2010 Call number: [A/06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sieć bezpieczeństwa finansowego
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość Unii Europejskiej : podstawowe zagadnienia 
author Niczyporuk, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2011 Call number: [14.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse banków
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe Unii Europejskiej w strefie euro
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2011 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo Polski : historia i współczesność 
author Antonowicz, Lech

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe : przegląd aktualnego stanu 
author Żukrowska, Katarzyna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: