Przedsiębiorstwo spółdzielcze w strukturach sektora małych i średnich przedsiębiorstw
author Drozd-Jaśniewicz, Iwona

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typologia przedsiębiorstw
author Engelhardt, Juliusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Idea spółdzielczości we współczesnym świecie. Kilka uwag
author Bierecki, Dominik

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółdzielnie mleczarskie trwałą formą agrobiznesu
author Zuba, Maria

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie
red. Katner, Wojciech Jan

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw formy, metody, koncepcje, trendy 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo handlowe
author Lewandowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynik finansowy przedsiębiorstw spółdzielczych jako
author Drozd-Jaśniewicz, Iwona

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Majątek likwidowanej spółdzielni część I 
author Stepnowska-Michaluk, Marta

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (44) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółdzielczość. Zarys ideologii
author Thugutt, Stanisław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projekt ustawy o spółdzielniach druk sejmowy nr 3493 
author Cioch, Henryk

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształcenie i doskonalenie kadr kierowniczych spółdzielni /
author Grzegorzewski, Piotr.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnienie socjalne i spółdzielnie socjalne a aktywizacja zawodowa /
author Przymeński, Andrzej.

Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie /
 

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa
author Drozd-Jaśniewicz, Iwona

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria agrobiznesu część 1 
author Kapusta, Franciszek

Publication year: 1998 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

VAT w spółdzielniach mieszkaniowych wyjaśnienia z przykładami 
author Tomala, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze i spółek
author Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

System informacji marketingowej w spółdzielniach handlowych /
author Wilk, Krystyna.

Series: System informacji marketingowej a decyzje rynkowe przedsiębiorstwa Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 2 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo przedsiębiorstw : wykład prawa gospodarczego : Materiały Dydaktyczne [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] 230 / 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodziny i rozwój unii kredytowych na świecie
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany organizacji i zarządzania w spółdzielniach
author Brodziński, Marian G.

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (35) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii
red. naukowa Katner, Wojciech Jan

Publication year: 2010 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek od zysków kapitałowych giełda, odsetki, dywidendy, fundusze, IKE oraz inne opodatkowanie 
author Pogoński, Mariusz Artur

Publication year: 2012 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Majątek likwidowanej spółdzielni część II 
author Stepnowska-Michaluk, Marta

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty jakości w działalności spółdzielni
author Wyrębek, Henryk

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielczym. Raport
author Mierzwa, Danuta

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cechy wyróżniające przedsiębiorstwa spółdzielcze
author Drozd-Jaśniewicz, Iwona

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Raport o zarządzaniu w spółdzielni przed, w trakcie i po wystąpieniu sytuacji 
author Góral, Wojciech

Series: Master of Business Administration nr 3 (110) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2005 zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1070 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model organizacyjny i system zarządzania
author Krupa, Jerzy

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje finansowe z sercem historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach 
author Orzeszko, Teresa.

Publication year: 2012 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie spółdzielniami w gospodarce rynkowej
author Magdoń, Antoni

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność spółdzielczych kas
author Potulski, Jacek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywy i kierunki nieodzownych zmian ustawodawstwa
author Niedbała, Zdzisław

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lustracja jako forma kontroli gospodarczej
author Jankowski, Jerzy

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo handlowe /
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Series: Podręczniki LexisNexis : prawo handlowe i gospodarcze Available: (20); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: