Trzy obszary badań społecznych historia, politologia, public relations księga pamiątkowa wydana z okazji 70-lecia prof. zw. 
red. Kubok, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zatrudnianie pracowników w szkołach wyższych od A do Z 
author Skrobisz-Kaczmarek, Beata

Publication year: 2010 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tworzenie warunków dobrego funkcjonowania szkoły wyższej /
red. naukowa Kaczor, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Autorytet nauczyciela akademickiego /
author Apanowicz, Jerzy.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poradnik dydaktyka szkoły wyższej Podręcznik: materiały dydaktyczne 
author Całek, Anna

Publication year: 2007 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zatrudnianie pracowników w szkołach wyższych od A do Z 
author Skrobisz-Kaczmarek, Beata

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykładowca doskonały podręcznik nauczyciela akademickiego 
red. Rozmus, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja wobec wyzwań współczesności
red. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania zawodowe nauczyciela akademickiego
author Polańska, Aurelia.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz /  
red. naukowa Sanetra, Walerian.

Publication year: 2013 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Materialne przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich /
author Czarnecka, Agata.

Series: Prawo i Więź nr 2(4) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja wobec wyzwań współczesności
red. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława.

Publication year: 2011 Call number: [02.E] Series: Komunikacja Społeczna w Edukacji Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uniwersytet w dobie przemian : instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji / 
author Kwiek, Marek.

Publication year: 2015 Call number: [378] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Centrum dydaktyki akademickiej jako katalizator rozwoju kompetencji do nauczania /
author Wach-Kąkolewicz, Anna

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (109) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces kształcenia w uniwersytecie : w perspektywie potrzeb, oczekiwań i ocen nauczycieli akademickich oraz studentów. Raport z badań / 
author Bauman, Teresa.

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy oraz wybranych ustaw szczególnych /
author Ludera-Ruszel, Agata.

Publication year: 2016 Call number: [03.0] Series: Monografie - Wolters Kluwer, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uniwersytet w dobie przemian : instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji / 
Autor Kwiek, Marek.

Publication year: 2015 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula styczeń - marzec 2017 / Nr 1(51)/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: