Zintegrowana opieka zdrowotna w poszukiwaniu poprawy efektywności 
author Rudawska, Iga

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych
red. naukowa Parzymies, Stanisław

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność w ochronie zdrowia w krajach OECD i UE z
author Zalewska, Mariola.

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne
author Kosterna, Urszula

Publication year: 1995 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europe reflections on Social Capital, Innovation and 
red. Landabaso, Mikel

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski 21 wieku 
red. Kukliński, Antoni

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezwzględna stopa inflacji w gospodarce polskiej
author Growiec, Jakub

Series: Gospodarka Narodowa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 665 
red. naukowy Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na wzrost gospodarczy 2w wybranych krajach OECD /
author Żelazny, Rafał.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu wymiar konstytucyjny i międzynarodowy 
author Bernatt, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny a transformacja sektora
author Dąbrowska, Katarzyna

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej /
 

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany strukturalne w przemyśle państw OECD w latach trendy i ocena efektu strukturalnego 
author Jaworska, Maria

Publication year: 2007 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka OECD wobec problemu porozumień kartelowych /
author Michalski, Bartosz.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD
author Mackiewicz, Michał

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe przepływy siły roboczej we
author Siek, Elżbieta

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w świetle strategii innowacyjności OECD / Adam Oleksiuk. 
author Oleksiuk, Adam.

Series: Optimum nr 1(49) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo w realiach Nowej Gospodarki podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI 
author Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalna gospodarka i globalny kryzys
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej 
author Michalski, Bartosz

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki) - Polska
author Skrzypczak, Zofia

Series: Master of Business Administration nr 1 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopa redestrybucji PKB w wybranych państwach członkowskich OECD /
author Małecka-Ziembińska, Edyta.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Światowy rynek usług w początkach XXI wieku /
autor Kłosiński, Kazimierz Albin.

Publication year: 2011 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty
author Cichy, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w brytyjskim systemie płatności. Możliwości i
 

Series: Biuletyn Bankowy Biuletyn Bankowy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

National Labour Relations in Internationalized a comparative study of institutions, change, and 
author Traxler, Franz

Publication year: 2001 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie zadaniowe w krajach OECD - aspekty
author Zioło, Magdalena

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność ekonomiczna jako narzędzie analityczne
author Nojszewska, Ewelina

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka fiskalna jako instrument poprawy
red. naukowa Wnorowski, Henryk.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Akceptacja osób z wyższym wykształceniem przez rynki pracy OECD /
author Cieślak, Maria.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europe in the Perspective of Global Change in Memoriam of Professor Kazimierz Secomski 
ed. Kukliński, Antoni

Publication year: 2003 Call number: [339.923] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie
author Latoszek, Ewa

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: