Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym /
author Zmyślony, Piotr.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy informacyjne analizy otoczenia rynkowego regionów turystycznych w Polsce /
author Żabińska, Teresa.

Series: Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 13 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miast i regionów Polski Prace Naukowe AE Wrocław nr 821 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Broszkiewicz, Ryszard

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu /
red. Bosiacki, Stefan.

Publication year: 2000 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa : zarys geografii turystycznej /  
author Kruczek, Zygmunt.

Publication year: 2000 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania atrakcyjności turystycznej regionu
author Michaliszyn, Magdalena

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (43) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska: geografia atrakcji turystycznych
author Kruczek, Zygmunt.

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywództwo w regionach turystycznych : utopia czy konieczność? /  
author Zmyślony, Piotr.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej
red. naukowa Drgas, Michał

Publication year: 2012 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalizacja turystyczna Polski : regiony turystyczne /  
author Naumowicz, Krystyna.

Publication year: 2002 Call number: [91] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Walory turystyczne Spreewaldu jako czynnik
author Karwacki, Bartosz

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marka regionu jako element identyfikacji
author Karczmarek, Anna

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym /
author Zmyślony, Piotr.

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja żeglarska w strategii rozwoju
author Meller, Dagmara

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka gminy Prudnik i gminy Głogówek
author Polak, Łukasz

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie /
author Kornak, Aleksander Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Regionalizacja turystyczna Polski : rejony turystyczne /  
author Naumowicz, Krystyna.

Publication year: 2001 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie : euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1074 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola zespołu miejskiego Rygi i Jurmali w przestrzeni
author Grzegorek, Michał

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (39) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia turystyki Polski /
author Lijewski, Teofil.

Publication year: 2002 Call number: [91] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność regionów turystycznych na
author Kuraszyk, Katarzyna

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy budowy systemu informacji na potrzeby wyboru strategii rozwoju regionu turystycznego /
author Żabińska, Teresa.

Series: Zarządzanie marketingowe Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 5 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa : geografia turystyczna /  
author Kruczek, Zygmunt.

Publication year: 2005 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia turystyki /
author Suprewicz, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia turystyki /
author Suprewicz, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju turystycznego na przykładzie województwa zachodnipomorskiego /
author Brojak-Trzaskowska, Małgorzata.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju produktów turystycznych przy
author Zontek, Zbigniew

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia turystyki Polski
author Lijewski, Teofil

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia turystyki Polski /
author Lijewski, Teofil

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia turystyki
author Suprewicz, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [II] [II ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia turystyki Polski : przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych / 
Red. Stasiak, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka : wybrane zagadnienia : skrypt dla studentów / 
author Czerwiński, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizacja turystyczna Polski : regiony turystyczne /  
author Naumowicz, Krystyna

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie /
author Kornak, Aleksander Stefan

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty dydaktyczno-naukowe WSHGiT, 1/2007 /
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy /
author Kosmaczewska, Joanna.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Europa : geografia turystyczna /  
author Kruczek, Zygmunt.

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe tendencje w turystyce i rekreacji /
Red. Biliński, Jacek.

Publication year: 2004 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia turystyki Polski /
author Lijewski, Teofil.

Publication year: 2008 Call number: [91] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: