Problematyka reprezentacji Skarbu Państwa w
author Dąbek, Paweł

Series: Prace z zakresu prawa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Ura, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (17); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania
author Uryszek, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć 
red. Drwiłło, Andrzej

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne
author Gaudemet, Paul Marie

Publication year: 1990 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Swoboda przeplywu kapitalu a złota akcja Skarbu
author Mataczyński, Maciej

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprzedaż gruntów rolnych Skarbu Państwa w latach 1992-2000 /
author Kozłowska-Burdziak, Mirosława.

Series: Optimum nr 2 (14) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce /
author Ciak, Jolanta.

Publication year: 2012 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa
author Winiarski, Radosław

Series: Problemy zarządzania nr 1(23)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalizacja wydatków budżetowych sposobem ograniczenia długu Skarbu Państwa w Polsce /
author Kańduła, Sławomira.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy
red. naukowy Teczke, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skarb państwa w warunkach transformacji gospodarczej /
author Cenkier, Agnieszka

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawowe czynniki ograniczające efektywność restrukturyzacji i prywatyzacji w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa /
author Szczurowski, Piotr.

Series: Studia i Prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem należności i zobowiązań Skarbu Państwa w
author Owsiak, Stanisław.

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
 

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 23/2011
red. Wilk, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane efekty gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w latach 1993-2001 /
author Kozłowska-Burdziak, Mirosława.

Series: Optimum nr 4 (20) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo finansowe
red. Chojna-Duch, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu
author Panfil, Przemysław

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model pozycjonowania zbywanych przedsiębiorstw
author Wesołowski, Dariusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy Skarb Państwa to dobry wzór? : nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego / 
author Misterska-Dragan, Barbara.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 2 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne podstawy zarządzania zadłużeniem Skarbu Państwa /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 113 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy
red. naukowy Teczke, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
author Gaudemet, Paul Marie

Publication year: 2000 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa : stabilne zabezpieczenia finansowe : komentarz / 
author Klocek, Ryszard

Publication year: 2000 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwagi na temat sprawiedliwości proceduralnej modelu skargi na przewlekłość postępowania karnego /
author Ochnio, Ariadna.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2003 Call number: [07.O] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Swoboda przepływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa
author Mataczyński, Maciej

Publication year: 2007 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przejmowanie mienia skarbu państwa i jego wpływ na kierunki gospodarowania ziemią rolniczą w województwie podlaskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej
author Kozłowska-Burdziak, Mirosława

Publication year: 2007 Call number: [09.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce : 1 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce : 2 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo podatkowe : Część ogólna : Kazusy 
author Gnela, Bogusława

Publication year: 2007 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich : luty 1999 r. 
author Radzikowska, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: