Wpływ sterowania zapasami na poziom obsługi klienta /
author Mróz, Krzysztof.

Series: Zarządzanie logistyczną obsługą klienta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zadania z rozwiązaniami 
author Molenda-Zaleska, Beata

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Good Group (International) S.A. International GAAP przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe na podstawie Międzynarodowych Standardów 
 

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom I Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyczne w ćwiczeniach
author Abt, Stefan

Publication year: 2001 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania płynnością finansową
red. naukowy Cicirko, Tomasz.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie /
author Sarjusz-Wolski, Zdzisław

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza Przewodnik do ćwiczeń : Zeszy 
author Mastej, Roman

Publication year: 2002 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyczne
author Coyle, John J.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy sporządzenie sprawozdania otwarcia z sytuacji 
author Seredyński, Roman

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania zapasami w przykładach /
Autor Krzyżaniak, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [620.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zapasy i magazynowanie : przykłady i ćwiczenia /  
author Andrzejczyk, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [620.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
author Seredyński, Roman

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy - metody - koncepcje - trendy / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 8 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania zapasami w przykładach /
author Krzyżaniak, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [620.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość majątku i kapitałów przedsiębiorstw problemy wybrane 
author Kamiński, Ryszard

Publication year: 2005 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka
author Ciesielski, Marek

Publication year: 2000 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka ekonomiczna : Procesy logistyczne / 
author Ficoń, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania /  
author Nowak, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie
red. Cicha, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i
author Fil, Przemysław

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości /
author Seredyński, Roman

Publication year: 2009 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki ekonomiczne przewodnik dla inwestora 
author Yamarone, Richard

Publication year: 2006 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży studium przypadku PKN Orlen 
author Klimczak, Karol M.

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja wartości przedsiębiorstwa w modelu z zapasami /
author Rychłowska-Musiał, Elżbieta

Series: Metody ilościowe w ekonomii Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 64 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwowy System Rezerw i Zapasów
author Rycerski, Włodzimierz J.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7 (714) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkoła polska gospodarstwa spolecznego
author Supiński, Józef

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa i podatkowa /
red. naukowy Cebrowska, Teresa.

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marże i zapasy jako wyznaczniki konkurencyjności
author Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość według prawa bilansowego
red. naukowa Czubakowska, Ksenia

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i zadania z rozwiązaniami 
author Molenda-Zaleska, Beata

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Encyklopedyczne podstawy marketingu
author Wojciechowski, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Długość cyklu inkasa należności i rotacji zapasów w
author Antonowicz, Paweł

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka zapasami i magazynem, cz. 3 : Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami / 
author Grzybowska, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania operacyjne
red. Ignasiak, Edmund

Publication year: 1996 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: