Traktat z Nicei Treaty of Nice Traite de Nice Vertag von Nizza 
 

Publication year: 2001 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo autorskie : Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. Tom 2 /  
autor Barta, Janusz.

Publication year: 2005 Call number: [347.78] Series: Prawo autorskie Tom 2 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Relacje zwyczaju i umów międzynarodowych w
author Sozański, Jarosław

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eurobiznes
red. naukowa Nowakowski, Marcin K.

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne prawo traktatów Zarys wykładu 
author Sozański, Jarosław

Publication year: 2005 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podręcznik prawa międzynarodowego /
author Antonowicz, Lech.

Publication year: 2008 Call number: [341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność - efektywność - dialog polityczny analiza zmian drugiego przeglądu umowy z Kantonu 
author Frankowski, Paweł.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 5 (204) wrzesień/październik 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Porządek prawny Unii Europejskiej (z uwzględnieniem postanowień Traktatu Konstytucyjnego)
author Maliszewska-Nienartowicz, Justyna

Publication year: 2005 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy : Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów / 
red. Biskup, Rafał

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady europejskiego prawa umów
author Wieczorek, Emilia

Publication year: 2005 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejsce i stosowanie umów międzynarodowych w polskim prawie administracyjnym
author Woźniak, Marta.

Publication year: 2005 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prowadzenie polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej
author Mażewski, Lech

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu 
author Białocerkiewicz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [341] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy błędnego przetłumaczenia art. 3 Konwencji
author Górny, Kajetan

Series: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowy międzynarodowe w sprawach celnych : (wybór). 
author Jarmul, Jolanta.

Publication year: 2004 Call number: [346.61] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowy międzynarodowe w sprawach celnych : (wybór). 
author Jarmul, Jolanta.

Publication year: 2004 Call number: [346.61] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podręcznik prawa międzynarodowego
author Antonowicz, Lech

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowy międzynarodowe : teoria i praktyka 
author Wyrozumska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ius Novum : 4/2008 
 

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2009 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2010 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
author Bartkowiak, Łukasz

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik prawa międzynarodowego
author Antonowicz, Lech

Publication year: 2005 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Traktaty sąsiedzkie Polski odrodzonej /
author Kukułka, Józef.

Publication year: 1998 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne /
author Łazowski, Adam

Publication year: 2011 Call number: [341] Series: Podręczniki Prawnicze Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska /
 

Publication year: 2017 Call number: [15.B] Series: Monografie - Wolters Kluwer, Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska /
 

Publication year: 2017 Call number: [504] Series: Monografie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Renegocjacja umowy NAFTA : przesłanki, priorytety i implikacje /  
author Kaliszuk, Ewa.

Series: Unia Europejska.pl nr 6 (247) listopad/grudzień 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

TiSA - próba przełamania impasu w rokowaniach wielostronnych czy kolejne niedokończone negocjacje handlowe?
author Piotrowski, Jan.

Series: Unia Europejska.pl nr 6 (247) listopad/grudzień 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe publiczne /
Autor Zawidzka-Łojek, Anna.

Publication year: 2018 Call number: [341] Series: Podręczniki Prawnicze Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: