CVA - Cash Value Added - nowoczesny miernik oceny
author Jagiełło, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Łańcuchy wartości dodanej w gospodarce elektronicznej na przykładzie usług internetowej /
author Bielewicz, Krzysztof.

Series: Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 21 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność reklamowa wybrane aspekty publicznoprawne 
red. Koczanowski, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom I Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
red. naukowa Micherda, Bronisław

Publication year: 2011 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem Prace Naukowe AE Wrocław nr 1060 
red. naukowy Dudycz, Tadeusz

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena wzrostu wartości przedsiębiorstwa
author Sokół, Aneta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w
author Lis, Christian

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości
red. naukowy Prusak, Błażej

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ wahań produkcji i wielkości kredytu na wartość
author Brzozowski, Michał

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość dodana w komunikacji marketingowej /
author Prymon, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 6 / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością klienta pomiar i strategie 
red. naukowa Dobiegała-Korona, Barbara

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mapa strategii i strategiczna karta wyników w studium teoretyczno-empiryczne 
author Świerk, Joanna.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Performance Measurement and Management Research Papers of Wrocław University of Economics 
ed. Nita, Bartłomiej

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność gospodarki Polski
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przez controllig w sieci wartości
author Jędralska, Krystyna

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie przedsiębiorstwa strategie i instrumenty 
author Duliniec, Aleksandra

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczna wartość dodana - obraz efektywności
author Wieczorek-Kosmala, Monika.

Series: Efektywność systemu finansowego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa EVA 
author Ehrbar, Al

Publication year: 2000 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość dodana w procesach zarządzania projektami
author Wieczorek, Dariusz.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość dodana w kontekście teorii pieniądza : kodyfikacja pojęć reguł i procesów / 
author Bryniarska, Teresa Izabela

Series: Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 113 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwrot podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej instrukcje i wzory 
author Kozłowska, Hanna

Publication year: 2010 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczny łańcuch tworzenia wartości
author Blaik, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innovation in Small Firms and Dynamics of Local
red. Vaz, Teresa de Noronha

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami inwestycje i wycena przedsiębiorstw tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasyczny model wzrostu wartości przedsiębiorstwa
author Chomać-Pierzecka, Ewa.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 7/2010 / 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarki polskiej w latach ekonomia - prawo - zarządzanie Księga jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Zarządzania 
 

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości w zarysie
red. Dobija, Mieczysław

Publication year: 2005 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej 
author Karmańska, Anna

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości
author Micherda, Bronisław

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników
author Jagiełło, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Należyta staranność dostawcy jako przesłanka
author Łatka, Krystian

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5 (153) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów działań w kreowaniu wartości dodanej dla akcjonariusza /
author Napiecek, Remigiusz.

Series: Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie systemów logistycznych
red. naukowa Jaworski, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami współczesne wyzwania teorii i praktyki Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej w wycenie
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: