Europa Północna i Wschodnia, Azja Północna
 

Call number: [0/9] Series: Leksykon Państw Świata Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Other Europe : A Complete Guide to Business Opport unities in Eastern Europe / 
author Engholm, Christopher

Publication year: 1994 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Referenda w państwach europejskich teoria, praktyka, perspektywy 
author Musiał-Karg, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategies for Central and Eastern Europe
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 2000 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Von der Mitte nach Europa und Zuruck Osterreichische 
author Gerlich, Peter

Publication year: 1997 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i dialog europejski Zachód-Wschód 
red. Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i
red. Barański, Marek

Publication year: 2005 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej
author Borkowski, Paweł Janusz

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wschód w globalnej i regionalnej polityce
red. Bartnicki, Adam R.

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej Perspektywa porównawcza 
red. Antoszewski, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czechy, Polska, Ukraina partie i systemy partyjne stan i perspektywy 
red. Kowalczyk, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak budowano kapitalizm transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i 
author Aslund, Anders

Publication year: 2010 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Entrepreneurship Governance Local and Regional Prace Naukowe AE Katowice 
red. Barczyk, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Economic Dimensions of Global and Regional
red. Niemiec, Wioletta

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo Wschodnie Wielka szansa Europy Eastern Partnership Great chance for Europe 
red. naukowy Sawczuk, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

20 lat transformacji osiągnięcia, problemy, perspektywy 
red. naukowa Kołodko, Grzegorz W.

Publication year: 2009 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w studium empiryczne 
author Metelska-Szaniawska, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fiskalizm w dobrych czasach albo ekspansja czyli jak prześcignąć tłustego żółwia i dołączyć do 
author Tarchalski, Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach
author Koładkiewicz, Izabela

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (142) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w grze międzynarodowej geopolityka i sprawy wewnętrzne 
red. Kloczkowski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i
red. Sokół, Wojciech

Publication year: 2005 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca gospodarcza Polski ze wschodnimi krajami dotychczasowy rozwój i perspektywy 
red. naukowa Misala, Józef

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura i gospodarka
red. naukowa Kochanowicz, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka międzynarodowa po 1945 roku
author Calvocoressi, Peter

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa : geografia turystyczna /  
author Kruczek, Zygmunt.

Publication year: 2005 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i geopolityka dokąd zmierza świat? 
author Białek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego
red. Jóźwik, Bartosz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej perspektywa porównawcza 
red. Antoszewski, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasada powszechności cła i jej ograniczenia w
author Włodkowski, Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [346.61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej /
author Lyubashenko, Igor.

Publication year: 2012 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe Problemy Turystyki, 2/2009 /
 

Publication year: 2009 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa : geografia turystyczna /  
author Kruczek, Zygmunt.

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chorzowskie Studia Polityczne : nr 5 rok 2012 / 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik strategiczny 2012/13 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
Red. Kuźniar, Roman.

Publication year: 2013 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa pokomunistyczna : przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku 
author Wiatr, Jerzy J.

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: