Czy akumulacja rezerw dewizowych przez kraje Azji Wschodniej jest przejawem interwencjonizmu państwowego?
author Dąbrowski, Marek A.

Series: Ekonomista nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doktryny ekonomiczne
author Czuma, Łukasz

Publication year: 1998 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys ekonomii międzynarodowej
author Świerkocki, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym
red. Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza /
red. naukowy Winiarski, Bolesław

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem pieniądza i bogactwa w ujęciu przedstawicieli polskiego merkantylizmu /
author Faron, Aleksandra.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Theory of Economic History
author Hicks, John

Publication year: 2001 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykłady z historii myśli ekonomicznej część 1 
author Zagóra-Jonszta, Urszula.

Publication year: 2003 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywne poszukiwanie renty : teoria, przykłady historyczne, przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiatych : Monografie i Opracowania 501 /  
author Sztaba, Sławomir

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy filozofii /
autor Mikołejko, Zbigniew.

Publication year: 2002 Call number: [1] Series: Skrypty WSISiZ Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności
author Misala, Józef

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykłady z historii myśli ekonomicznej
author Zagóra-Jonszta, Urszula.

Publication year: 2005 Call number: [330.8] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys ekonomii międzynarodowej /
author Świerkocki, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia w perspektywie krytyka historyczna 
author Galbraith, John Kenneth

Publication year: 2011 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu Prace Naukowe AE Katowice 
red. Zagóra-Jonszta, Urszula.

Publication year: 2006 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia myśli ekonomicznej w zarysie
author Romanow, Zbigniew B.

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka fiskalna jako instrument poprawy
red. naukowa Wnorowski, Henryk.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów 2
author Smith, Adam

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza /
red. Winiarski, Bolesław

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych /
author Świerkocki, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia myśli ekonomicznej
author Stankiewicz, Wacław

Publication year: 2007 Call number: [05.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku
author Maciejewski, Marek

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia myśli ekonomicznej
author Landreth, Harry

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym
author Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria ekonomii : ujęcie retrospektywne 
author Blaug, Mark

Publication year: 1994 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu : podręcznik akademicki 
author Kostera, Monika.

Publication year: 2008 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych
author Wojtyna, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia myśli ekonomicznej
author Stankiewicz, Wacław

Publication year: 1998 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia myśli ekonomicznej
author Stankiewicz, Wacław

Publication year: 2000 Call number: [05.0] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: