Narzędzia do przeprowadzania rekrutacji i selekcji
author Fox, Glen

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy zatrudnienia w małych i średnich jak zatrudniać pracowników 
author Drela, Karolina

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie firmą prawniczą
author Pannett, Alan

Publication year: 1996 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji /
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [I] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narzędzia do przeprowadzania rekrutacji i selekcji
author Fox, Glen

Publication year: 2005 Call number: [0/9(03)/658.3] [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Schroeder, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (3); Checked out: (5); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Age and Entrepreneurship During Transition
author Tyrowicz, Joanna

Series: Ekonomista nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki /  
author Lewicka, Dagmara.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kształtowanie etycznych zachowań pracowników poprzez
author Lewicka, Dagmara.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Schroeder, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym /
author Tokarz, Anna

Publication year: 2008 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Human Resource Management
author Dessler, Gary

Publication year: 1999 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narzędzia do przeprowadzania rekrutacji i selekcji
author Fox, Glen

Publication year: 2005 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
red. Golnau, Wiesław.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Fundamentals of Human Resource Managament
author DeCenzo, A. David

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie personelem w małej firmie
author Sidor-Rządkowska, Małgorzata.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw
author Przytuła, Sylwia.

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników /
author Dale, Margaret.

Publication year: 2013 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie personelem
author Kostera, Monika.

Publication year: 1999 Call number: [10.C] [Depozyt] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-biznes : relacje z klientem : ludzkie relacje w handlu elektronicznym 
author Kierzkowska, Patrycja

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Quality assurance systems in higher education : Diagnosis. Improvement 
author Lisiecka, Krystyna.

Publication year: 2001 Call number: [A/02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania personelem
author Szałkowski, Adam

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwijanie umiejętności przywódczych : Szkolenia 
author Adair, John

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność zatrudnienia : Jak zatrzymać pracowników w firmie 
author Taylor, Stephen

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczne zarządzanie sprzedażą : jak stworzyć najlepszy dział sprzedaży 
author Stewart, Grant

Publication year: 1997 Call number: [11.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Human resource management : managing employees for competitive advantage 
author Lepak, David

Publication year: 2010 Call number: [A/10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do metod i technik badań społecznych
author Sztumski, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia motywacji w organizacji
author Nieckarz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Golnau, Wiesław.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
 

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi : wydanie V rozszerzone 
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Organizacje a kontrakt psychologiczny : zarządzanie ludźmi w pracy 
author Makin, Peter

Publication year: 2000 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do metod i technik badań społecznych
author Sztumski, Janusz

Publication year: 1995 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: