Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych
author Nosowski, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podejście procesowe w organizacjach Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Nowosielski, Stanisław

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Menedżer jakości : podejście procesowe / 
 

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Udoskonalenie cyklu Deminga-Shewharta zgodnie z
author Szelągowski, Marek

Series: Zarządzanie jakością nr 2/2010 (20) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie podmiotami i procesami gospodarczymi Monografie i opracowania naukowe 
red. naukowy Wiśniewski, Jan.

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć BPMN modelowanie procesów biznesowych 
author Drejewicz, Szymon

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości : koncepcje, modele, metody / 
red. Perechuda, Kazimierz

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie procesami /
author Kunasz, Marek

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Technologie informatyczne firmy 2.0 : praca zbiorowa / 
red. Kania, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu : praca zbiorowa /  
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne aspekty zarządzania procesami /
author Kunasz, Marek

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane aspecty teoretyczne i aplikacyjne.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 40/2012 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych /
author Kania, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [004.78] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne / 
Red. Wirkus, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami i ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem systemów informatycznych /
author Skała, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 40/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko : procesy : systemy : zasoby 
author Kardas, Jarosław S.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Terapia sprzedażowa : skuteczna strategia sprzedaży dla drobnych przedsiębiorców 
author Leboff, Grant

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych
author Nosowski, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej : wybrane problemy 
author Matwiejczuk, Wiesław.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie : aspekty teoretyczno-praktyczne 
author Bitkowska, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie, logistyka, finanse : problemy innowacyjności i instrumenty analizy 
author Pokusa, Tadeusz

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Doradztwo organizacyjne : ujęcie systemowe 
author Kostera, Monika.

Publication year: 2013 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w małej firmie : dokumentacja : wdrażanie : audit 
author Grudowski, Piotr

Publication year: 2004 Call number: [10.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling /
red. naukowy Nowak, Edward.

Publication year: 2013 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 291 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : tradycja i nowoczesność / 
Red. nauk. Bogdanienko, Jerzy.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT /
author Jasińska, Katarzyna.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie /
Red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 922 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doradztwo organizacyjne : ujęcie systemowe / 
author Kostera, Monika.

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia nr 347 /
 

Publication year: 2014 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 347 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwiązania administracyjne w urzędzie gminy /
author Pierścieniak, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usprawnienia procesów produkcyjnych w Riethmueller (Polska) Sp. z o.o. /
author Tomkiewicz, Kamil.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowa systemu operacyjnego UNIX /
author Bach, Maurice J.

Publication year: 1995 Call number: [004] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola mierników efektywności procesów w perspektywie zarządzania wiedzą /
author Bitkowska, Agnieszka.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczne aspekty procesu testowania oprogramowania /
author Worwa, Kazimierz.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby radzenia sobie z kompleksowymi sytuacjami problemowymi /
author Piekarczyk, Anna.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami a poziom organizacji pracy /
author Kulig-Moskwa, Katarzyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaangażowanie pracowników w powodzenie projektów doskonalących w przedsiębiorstwie /
author Andrzejewski, Karol

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaangażowanie pracowników w powodzenie projektów doskonalających w przedsiębiorstwie /
author Andrzejewski, Karol.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: