Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej
red. naukowa Micherda, Bronisław

Publication year: 2012 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

System sprawozdawczości finansowej jako czynnik
author Szczęsny, Wiesław.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywna rachunkowość - fałszerstwo czy pomysł na wyższy zysk? /
author Sojak, Sławomir.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3 (3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie
red. Nowak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań
author Gut, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej tom I Koncepcje rachunkowości 
red. Messner, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [657] Series: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywna rachunkowość fałszowanie sprawozdań finansowych 
author Wąsowski, Włodzimierz

Publication year: 2005 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bajki w świecie biznesu mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych 
author Jackson, Cecil W.

Publication year: 2008 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Oszustwa księgowe teoria i praktyka 
author Kutera, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do
red. naukowy Micherda, Bronisław

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych
author Schneider, Karol

Publication year: 2007 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywna rachunkowość fałszowanie sprawozdań finansowych 
author Wąsowski, Włodzimierz

Publication year: 2010 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej 11 rok akademicki 2010/2011 
red. Turzyńska, Elżbieta

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego 
author Piaszczyk, Artur

Publication year: 2011 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość u progu nowej dekady
red. Lorenc, Bartosz

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Teoretyczne Rachukowości /
 

Publication year: 2006 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce
red. Dyhdalewicz, Anna

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie.  Zeszyty Naukowe nr 639 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 37 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia /  Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 1 
Red. Uziębło, Aldona.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywna sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w warunkach kryzysu ekonomicznego /
author Buk, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 35/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywna rachunkowość : fałszowanie sprawozdań finansowych 
author Wąsowski, Włodzimierz

Publication year: 2005 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe : praca zbiorowa pod redakcją Stanisławy Surdykowskiej 
author Surdykowska, Stanisława

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywna rachunkowość : fałszowanie sprawozdań finansowych 
author Wąsowski, Włodzimierz

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość kreatywna - zjawisko pozytywne czy negatywne? : ujęcie teoretyczne / 
author Wszelaki, Aneta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 55, nr 4 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka bilansowa a możliwości kształtowania wysokości i struktury wyniku finansowego /
author Głębocka, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 55, nr 4 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
Red. Gołębiowski, Grzegorz.

Publication year: 2014 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne przejawy ekspansji kapitału finansowego /
Red. Czakon, Wojciech.

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 55, nr 4, 2014. Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
Red. Gołębiowski, Grzegorz.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość-polityka makroekonomiczna-globalizacja /
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 390 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość-polityka makroekonomiczna-globalizacja /
 

Publication year: 2015 Call number: [V] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 390 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Finansach : Financial Sciences /  
 

Publication year: 2015 Call number: [336] Series: nr 2 (23) / 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Series: nr 2 (23) 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa jako język biznesu /
author Kaczmarczyk, Angelika.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 22 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitały w jednostkach gospodarczych /
 

Publication year: 2017 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 484 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie regresji logistycznej do wykrywania fałszowania sprawozdań finansowych /
author Sylwestrzak, Marek

Series: Problemy zarządzania nr 4(63) t.1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszar swobody w rachunkowości /
Autor Staszel, Anna.

Publication year: 2019 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: