Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy /  
red. naukowy Hopej, Marian.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 94 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Kijek, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo pracowników a elastyczność rynku
author Klimek, Jan

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7 (714) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola zarządzania czasem w osiąganiu efektywności przedsiębiorstwa /
author Gołembski, Marcin.

Series: Współczesne problemy organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 79 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejście procesowe w organizacjach Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Nowosielski, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne aspekty pomiaru efektywności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1061 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2005 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poprawa efektywności Poczty Polskiej
author Czarniewski, Sławomir

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania środowiskowego ISO 14001 a zagadnienia teoretyczne i praktyczne 
author Fura, Barbara

Publication year: 2011 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem Prace Naukowe AE Wrocław nr 1060 
red. naukowy Dudycz, Tadeusz

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zwiększanie efektywności działu sprzedaży /
author Zoltners, Andris A.

Publication year: 2005 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie i strategie biznesowe
author Elkin, Paul M.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczna karta wyników firm usługowych
author Tyagi, Rajesh K.

Publication year: 2010 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwiększanie efektywności działu sprzedaży /
author Zoltners, Andris A.

Publication year: 2005 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne wybory firm wysokiej efektywności - wyniki badań /
author Zbierowski, Przemysław.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O strategii 10 idei HBR Harvard Business Review 
red. prowadzący Kubisiak, Paweł

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami
red. naukowa Tyrańska, Małgorzata

Publication year: 2012 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zmiany w polskich przedsiębiorstwach własność, restrukturyzacja, efektywność Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Raporty CASE 
red. Kozarzewski, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ globalnych strategii marketingowych na
author Sagan, Mariusz

Series: Marketing i Rynek nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa
author Ujwary-Gil, Anna

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pięć najważniejszych pytań dotyczących twojej firmy
author Drucker, Peter F. (1909-2005)

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turbostrategia 21 skutecznych sposobów na przekształcenie firmy i Klasyka Biznesu 
author Tracy, Brian

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk Wykorzystaj pomysły najlepszych firm 
author Bogan, Christopher E.

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników /
author Filipowicz, Grzegorz.

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu dodatkowych źródeł efektywności
author Kotlarska, Dagmara

Series: Harvard Business Review Polska nr 5 (75) - maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Dudycz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01 Depozyt 2/12] [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności wykorzystania środków publicznych
author Puczkowski, Benedykt

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [III] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczna wartość dodana - obraz efektywności
author Wieczorek-Kosmala, Monika.

Series: Efektywność systemu finansowego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
red. naukowa Dworzecki, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyznaczniki efektywności działalności gospodarczej
author Tarka, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa /
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 1998 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami jakości sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa 
author Kister, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia : praca zbiorowa /  
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2010 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar efektywności działalności przedsiębiorstw zorientowanych na rozwój kapitału intelektualnego /
author Michalczuk, Grażyna.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Granice organizacji
author Cyfert, Szymon

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami inwestycje i wycena przedsiębiorstw tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: