Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich : Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowosci / 
Red. nauk. Węcławski, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [IV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategic Integration
author Thomas, Howard

Publication year: 1996 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie /
author Romanowska, Maria

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zjawisko integracji w sektorze bankowo-finansowym
author Korenik, Dorota.

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja a globalizacja
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska ( łącznie z uczestnictwem
author Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
red. naukowy Małecki, Andrzej

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces integracji gospodarczej ziem zachodnich i Prace Naukowe AE Wrocław nr 816 
author Kociszewski, Jerzy

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teorie i casusy globalizacji
red. Backer, Roman

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktura gospodarki światowej / Lucjan Ciamaga.  
author Ciamaga, Lucjan

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielczym. Raport
author Mierzwa, Danuta

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teorie i zakusy globalizacji
red. Backer, Roman

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Detrminanty rozwoju polskich regionów
author Lechicka-Kostuch, Maria

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efekty integracji z Unią Europejską w sferze
author Jantoń-Drozdowska, Elżbieta

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy społeczno - gospodarcze regionów : IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa / 
red. Babis, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji,
red. Rdzanek, Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo przez integrację : budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku / 
author Gobillot, Emmanuel.

Publication year: 2008 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola płci w integracji europejskich muzułmanów /
author Pasamonik, Barbara.

Publication year: 2013 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja - bóg, który zawiódł : ekonomia i polityka demokracji, monarchii i ładu naturalnego 
author Hoppe, Hans-Herman

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model społeczny zintegrowanej Europy : Nowe wyzwania i perspektywy 
author Zarzeczny, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy 
author Dudziński, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka oparta na wiedzy : Aspekty międzynarodowe 
author Rosati, Dariusz

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The European Enterprise : historical investigation into a future species 
author Schröter, Harm G.

Publication year: 2008 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trzy obszary badań społecznych : Historia : Politologia : Public : Księga pamiątkowa wydana z okazji jubileuszu 70-lecia prof. zw. dra hab. Henryka Przybylskiego w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Kubok, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przejęcia : Strategie i procedury 
author Rankine, Denzil

Publication year: 2008 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Władza
author Scott, John

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa 
author Slana, Krystyna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjotechniczne spekty gry politycznej : Seria Nauki Polityczne : nr 14 
author Pawełczyk, Piotr

Publication year: 2000 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej
author Marszałek, Antoni

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Europejskie : europejskie wyzwania do partnerstwa w integracji : 7 
 

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europeanization : new research agendas 
author Graziano, Paolo

Publication year: 2008 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym
author Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt Naukowy : Unia Europejska - nowe wyzwania integracji : nr 17/2008 : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
author Tendera-Właszczuk, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jaka europa? : regionalizacja a integracja 
author Buczkowski, Piotr

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Budowanie zespołu : organizacja szkoleń team building i wypraw incentive : poradnik dla menedżera personalnego 
author Szczepanik, Rafał

Publication year: 2013 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja i dezintegracja : jako współzależne procesy współczesnych przemian cywilizacyjnych 
author Polak, Ewa

Publication year: 2001 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euroregiony wschodniego pogranicza : założenia i osiągnięcia 
author Stasiak, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: