Nowoczesne metody doboru i oceny personelu
red. Witkowski, Tomasz

Publication year: 1998 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie personalne urzędów administracji
author Bińczycki, Bernard

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narzędzia do przeprowadzania rekrutacji i selekcji
author Fox, Glen

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing usług
author Czubała, Anna

Publication year: 2012 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie personelem w małej firmie
author Sidor-Rządkowska, Małgorzata.

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategie personalne we współczesnych
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie i projektowanie szkoleń szkolenia 
author Rae, Leslie.

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie Prace Naukowe AE Wrocław nr 1058 
author Antczak, Zbigniew

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model Intermentoring podręcznik dla organizacji 
author Boruta-Gojny, Bożena

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne raport z badań 
author Misztal, Jan

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie : koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji / 
author Olsztyńska, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem
red. Zbiegień-Maciąg, Lidia.

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych / 
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pozyskiwanie i dobór personelu kształtowanie zatrudnienia w organizacji 
author Marek, Jadwiga

Publication year: 2008 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ZZL w wieku internetu - przywództwo w e-kulturze
author Masłyk-Musiał, Ewa

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (78)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing : Materiały do ćwiczeń / 
red. Rosa, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Personel jako czynnik determinujący jakość usług hotelarskich /
author Tokarz, Anna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narzędzia do przeprowadzania rekrutacji i selekcji
author Fox, Glen

Publication year: 2005 Call number: [0/9(03)/658.3] [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny
author Serafin, Krystyna

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywny dobór pracowników do firmy / . . 
author Dejnaka, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [X ] [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu
author Bukowska, Urszula.

Series: Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany funkcji personalenj w kontekście procesów
author Sapeta, Tomasz

Series: Prace z zakresu zarządzania personelem Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Personel źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku ubezpieczeń /
author Mruk, Henryk.

Series: Szkice o ubezpieczeniach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 75 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie etycznych zachowań pracowników poprzez
author Lewicka, Dagmara.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejmowanie decyzji personalnych
author Piechnik-Kurdziel, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Techniki prognozowania personelu
author Piechnik-Kurdziel, Anna

Series: Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable personnel - pracownicy przedsiębiorstwa
author Pabian, Arnold.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (82)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing przyszłości trendy, strategie, instrumenty marketing w dzialalności podmiotów rynkowych Zeszyty Naukowe nr 662 Uniwersytet Szczeciński Ekonomiczne Problemy Usług nr 74 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej : wybrane problemy / 
red. Kożusznik, Barbara

Publication year: 2005 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Motywowanie i ocena w nowoczesnej strategii
author Piocha, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Stor, Marzena

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie zatrudnienia
author Sekuła, Zofia

Publication year: 2001 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa jako źródło rozwoju personelu /
author Ferdyn, Krzysztof.

Series: Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu Zeszyty Naukowe [Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego] z. 18 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narzędzia do przeprowadzania rekrutacji i selekcji
author Fox, Glen

Publication year: 2005 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi Biznes t. 5 
red. Szczepaniak, Krystyna

Publication year: 2007 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywne komunikowanie personel medyczny - pacjent
author Rosak-Szyrocka, Joanna

Series: Zarządzanie jakością nr 4/2011 [26] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: