Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie zarządzania wartośią firmy /
author Kononowicz, Łukasz.

Series: Prace z zakresu rachunkowości Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 28 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej wspomaganie procesów podejmowania decyzji 
author Jeruzalski, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważona karta wyników jako narzędzie
author Krwawicz, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (52) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań 
author Szczygielska, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w
author Penc-Pietrzak, Ilona.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważona karta wyników jako narzędzie strategii
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczna rachunkowość zarządcza
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2008 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie
author Eaton, David

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważona karta wyników jako instrument
author Ćwiklicki, Marek

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Moduł zrównoważonej karty wyników w systemie Microsoft Dynamics AX 4 /
author Zimniak, Arkadiusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 22/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Warunki adaptacji metod zarządzania na przykładzie
author Ćwiklicki, Marek

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważona Karta Wyników w przedsiębiorstwie
author Krwawicz, Małgorzata

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie Zrównoważonej Karty Wyników i Modelu
author Lewandowski, Roman

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżer jakości : podejście procesowe : praca zbiorowa / 
red. Lisiecka, Krystyna.

Publication year: 2013 Call number: [65.012] Series: Podręcznik / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie firmą /
 

Publication year: 2007 Series: Biblioteka Gazety Wyborczej. Biznes t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2013 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 287 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 
author Karmańska, Anna

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 
author Karmańska, Anna

Publication year: 2009 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jakość w działalności bibliotek : oceny, pomiary, narzędzia : Quality in library activities : evaluation, measurement, instruments 
author Zybert, Elżbieta Barbara

Publication year: 2007 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreowanie jakości : uwarunkowania, strategie, techniki 
author Lisiecka, Krystyna.

Publication year: 2002 Call number: [10.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i narzędzia finansowej oceny przedsiębiorstwa i zarządzania finansami
author Wilimowska, Zofia.

Publication year: 2007 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim : metodyka badania, opisy przypadków : Przedsiębiorczość w XXI wieku 
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122 / 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 122 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cele dotyczące jakości w systemie zarządzania : czyli do czego można wykorzystać zrównowarzonę kartę wyników oraz metodę Smart / 
author Zając, Romana.

Series: Zarządzanie Jakością nr 2 / 2012 (28) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski /
 

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 323 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw? /
author Tarasewicz, Rafał.

Publication year: 2014 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2015 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 374 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling /
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 389 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami i dokonaniami /
 

Publication year: 2015 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 398 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling /
 

Publication year: 2010 Call number: [14.D] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 123 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling /
 

Publication year: 2015 Call number: [V] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 389 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling /
 

Publication year: 2016 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 424 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy ekonomiczne : rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym / 
 

Publication year: 2016 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 417 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami /
 

Publication year: 2016 Call number: [14.D] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: