Criminal organisations and corruptions and coruption :
author Cononico, Paolo.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja w biznesie
author Nowakowski, Krzysztof

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczyny korupcji w krajach postkomunistycznych
author Goczek, Łukasz

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobra sytuacja Siemensa mimo kosztownej afery.
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Moralny wymiar korupcji
author Czarnecki, Paweł

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes, prawo, etyka
red. naukowa Gasparski, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja jako problem społeczny
author Makowski, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prevention and identification of organiztional
author Hung, Li-Hwa

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biała księga czas na decyzje ; usunąć bariery przedsiębiorczości 
red. Rachtan, Piotr

Publication year: 2003 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biurokracja fenomen władzy politycznej w strukturach 
red. Zuba, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co warto, co należy zmienić? poprawa jakości demokracji w Polsce 
red. Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytet a rynek
author Kozyr-Kowalski, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy Zagrożenia korupcyjne w systemie zarządzania 
red. Grosse, Tomasz Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce
author Noga, Marian

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja i zjawiska patologiczne w udzielaniu zamówień publicznych w Polsce /
author Kozuń-Cieślak, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe [ Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej i
author Brzustewicz, Paweł.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja publiczna wyzwania w dobie integracji europejskiej 
red. naukowy Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Orienting business students to navigate the shoals
author Wankel, Charles

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Preventing corruption through spiritual leadership
author Sharma, Radha R.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom korupcji wśród kluczowych przedsiębiorstw
author Buszko, Andrzej

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja w krajach transformacji ustrojowej /
author Brol, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć Chińczyków kulturowe kody społeczności chińskich 
red. naukowa Zajdler, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Manowce polskiej prywatyzacji
red. Jarosz, Maria

Publication year: 2001 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczna analiza państwa
author Podlasiak, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja jako naruszenie sprawiedliwości
author Kietliński, Krzysztof

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak budowano kapitalizm transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i 
author Aslund, Anders

Publication year: 2010 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Animal Spirits How Human Psychology Drives the Economy and Why It 
author Akerlof, George A.

Publication year: 2009 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek w środowisku pracy
red. Kwiatkowska, Grażyna E.

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wirusowy charakter korupcji : czy organizacja może zarazić się korupcją? / 
author Stachowicz-Stanusch, Agata.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (84) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja w opinii studentów
author Bombera, Zdzisław

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (45) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadużycia w firmach vademecum zapobieganie i wykrywanie 
author Wells, Joseph T.

Publication year: 2006 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Environment of Business : New Paradigms for International Management /  
author Conklin, David W.

Publication year: 2011 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oskarżenie na zamówienie medialno-polityczny układ w przedstawianiu 
author Gmurek, Monika

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia dla ekonomistów /
author Walczak-Duraj, Danuta.

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka niewinnego oszustwa prawda naszych czasów 
author Galbraith, John Kenneth

Publication year: 2005 Call number: [330.8] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
red. naukowa Symonides, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys etyki gospodarczej i zawodowej
author Myśliwiec, Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie
author Wierzbica, Anna

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi tom 2 
red. Janowska, Zdzisława

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: