Stosunki gospodarcze Polski z Rosją i Niemcami
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna w procesie integracji europejskiej
author Jóskowiak, Kazimierz.

Series: Sprawy międzynarodowe nr 2 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania polskiej polityki wobec Niemiec
author Wóycicki, Kazimierz

Series: Sprawy międzynarodowe nr 1 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Długi cień historii. W sprawie postanowień Euopejskiego Trybunalu Praw 
author Barcz, Jan

Series: Sprawy międzynarodowe nr 1 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokąd zmierza świat?
red. naukowy Rotfeld, Adam Daniel

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska - Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej Polen - Deutschland und die Erweiterung der 
red. Małachowski, Witold

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Series: Polska - Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków wybrane aspekty 
red. Stolarczyk, Mieczyslaw.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska, Niemcy, Francja wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE 
red. Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna decyzje, procedury, instytucje 
red. Piątek, Jarosław J.

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej
red. Wróbel, Sylwester

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki Międzynarodowe : International Relations / 
 

Publication year: 2007 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola "wysiedlenia" jako socjologicznego determinantu porozumienia polsko-niemieckiego i integracji mniejszości niemieckiej w Polsce na przykładzie Wielkopolski w okresie współczesnych przemian w Europie /
author Sobieszek, Wiesław.

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.270 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe w XXI wieku księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu 
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polsko-niemiecka współpraca euroregionalna /
author Wałowski, Tomasz.

Series: Optimum nr 2(34) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki gospodarcze Polski z Niemcami i Rosją
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska - Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej Polen - Deutschland und die Erweiterung der Europaischen Union 
red. Małachowski, Witold

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Series: Polska - Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy
author Puślecki, Zdzisław W.

Publication year: 1996 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska we współczesnym świecie wybrane zagadnienia 
red. Bryła, Jolanta

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej w kontekście procesów integracyjnych /
author Radek, Robert.

Series: Chorzowskie Studia Polityczne nr 2 / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska - Niemcy wzajemny wzierunek i wizja Europy 
red. Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska i Niemcy w Unii Europejskiej
author Bartoszewski, Władysław

Series: Sprawy międzynarodowe nr 2 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska misja w Iraku implikacje dla Iraku i Polski 
author Jureńczyk, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokąd zmierzają Niemcy reformy polityczne, gospodarcze i społeczne 
red. Brocka-Palacz, Bogumiła

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia 
author Grodzki, Radosław

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej /
author Zięba, Ryszard.

Publication year: 2013 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska-Niemcy 1945-2007 : Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie : Studia i Dokumenty 
author Góralski, Witold M.

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku : wybrane aspekty : Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : nr 2587 
author Stolarczyk, Mieczysław

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku : główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia 
author Grodzki, Radosław

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji
author Wróbel, Sylwester

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska - Niemcy : wzajemny wizerunek i wizja Europy 
author Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej
author Podgórzańska, Renata

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polacy i Niemcy w XXI w. : nowe oblicza partnerstwa? 
author Koszela, Bogdan

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska-Niemcy : tożsamości i kryteria bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich : Deutschland-Polen : kollektive identitaten und sicherheitskriterien in den transatlantischen beziehungen 
author Dębski, Sławomir

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie
author Zięba, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje 
author Piątek, Jarosław J.

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Central Europe : two decades after 
author Riedel, Rafał

Publication year: 2010 Call number: [A/18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Na drodze do porozumienia i pojednania z Niemcami : wybór tekstów z lat 1989-2009 
author Sułek, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej
author Gorbaniuk, Oleg

Publication year: 2009 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska transformacja : spojrzenie po dwudziestu latach : książka jubileuszowa wydana z okazji dwudziestolecia Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 
author Materski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik strategiczny 2010-2011 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski 
 

Publication year: 2011 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: