Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie identyfikowanie, pomiar, usprawnianie 
author Skrzypek, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing usług informatycznch
author Danik, Lidia

Series: Marketing i Rynek nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje i metody zarządzania /
author Zimniewicz, Kazimierz.

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (15); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola kontrolingu i outsourcingu we współczesnym zarządzaniu /
author Frankowska, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XV zeszyt nr 1 (34) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cele, procesy i relacje jako determinanty wyborów strategicznych dotyczących outsourcingu /
author Drzewiecki, Jakub.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw /
author Kopczyński, Tomasz.

Series: Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 2 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing w wywiadzie gospodarczym
author Wacławik, Łukasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje zarządzania podręcznik akademicki 
red. naukowa Czerska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność-rozważania nad istotą i pomiarem / Prace Naukowe AE Wrocław nr 183 Materiały konferencyjne 
 

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing jako zarządzanie restrukturyzacyjne
author Chajęcki, Andrzej.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing jako narzędzie zarządzania w warunkach kryzysu /
author Bukłaha, Emil.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing w szpitalach publicznych
author Marcinkowska, Elżbieta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1 (708) styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja koncepcji outsourcingu
author Wodecka-Hyjek, Angelika

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kontaktów nieformalnych w działaniach outsourcingowych na rynkach zagranicznych : wyniki badań / 
author Szczepański, Robert.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem celowość, skuteczność, efektywność Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 
red. naukowy Jagoda, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji wybrane aspekty 
author Kubicka, Jolanta

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym /
red. Czechowski, Lucjan.

Publication year: 2007 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrakt outsourcingowy krępuje nam rece. Co robić? studium przypadku 
author Farfał, Paweł

Series: Harvard Business Review Polska nr 2 (72) - luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych
author Tertelis, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Delokalizacja procesów biznesowych szanse i zagrożenia dla jakości 
author Ziółkiewicz, Marek

Series: Zarządzanie jakością nr 2/2011 [24] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych : Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1111 /  
autor Niemczyk, Jerzy.

Publication year: 2006 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje i metody zarządzania /
author Zimniewicz, Kazimierz.

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w
author Zieliński, Jacek Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania /
Autor. Auksztol, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych : implikacje dla Polski / 
red. naukowy Najlepszy, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o organizacji /
author Cyfert, Szymon.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca oparta na wiedzy praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie 
author Jemielniak, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i
red. naukowy Binsztok, Aleksander

Publication year: 2006 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje i metody zarządzania /
author Zimniewicz, Kazimierz

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potencjał społeczny przedsiębiorstwa w świetle koncepcji outsourcingu /
author Kopczyński, Tomasz.

Series: Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 20 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania outsourcingu w usługach
author Barczak, Beata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi outsourcingowe jako efektywna strategia restrukturyzacji przedsiębiorstwa /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym /
red. Czechowski, Lucjan

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing w praktyce /
red. naukowy Ciesielska, Dorota

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Chmura obliczeniowa : rozwiązania dla biznesu /  
autor Mateos, Arthur.

Publication year: 2011 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością w urzędach administracji : teoria i praktyka / 
author Bugdol, Marek

Publication year: 2011 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing i wirtualizacja w przemyśle - dokąd
author Wojciechowski, Tadeusz

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 14 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: