Innowacyjność a zaawansowanie technologiczne przemysłu w regionach Polski
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca partnerska w procesie rozwoju produktów
author Surówka-Marszałek, Danuta

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Impact of Globalization on Development and Economic
red. Brzęczek, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transfer technologii w przedsiębiorstwach
author Grudzewski, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Netokracja : nowa elita władzy i życie po kapitalizmie / 
author Bard, Alexander

Publication year: 2006 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowania bibliometrii w naukach o zarządzaniu
author Klincewicz, Krzysztof

Series: Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej /
red. naukowa Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy - metody - koncepcje - trendy / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 8 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje i luka technologiczna w gospodarce opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / 
author Kubielas, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo technologiczne z jednostkami strategia rozwoju MŚP w warunkach kryzysu 
author Łącka, Irena.

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna
author Ratajczak-Mrozek, Milena

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zaufanie technologiczne
author Bugdol, Marek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europe The Strategic Choices 
ed. Kukliński, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja innowacji i internacjonalizacji
author Moszoro, Bartłomiej

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery transferu technologii z ośrodków naukowych
author Grudzewski, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7 (714) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski sektor high-tech : stan i perspektywy rozwoju na tle krajów Unii Europejskiej / 
author Ratajczak-Mrozek, Milena.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przełomowe innowacje możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa / 
author Christensen, Clayton M.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie technologiami zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacja / 
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model transferu i komercjalizacji technologii w
author Woliński, Bartosz

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach
red. naukowa Szabłowski, Józef

Publication year: 2005 Call number: [338.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii
red. naukowa Janasz, Władysław.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Egzogeniczność mierników szoków technologicznych na
author Truskolaski, Szymon

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy a rola przemysłow niskiej,
author Lechman, Ewa

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw
author Sagan, Mariusz

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność kosztów jako kryterium oceny technologii medycznych /
author Rój, Justyna.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty sposobu międzynarodowego transferu technologii /
author Kornacka, Dorota.

Series: Dobre i złe strony transformacji w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje zarządzania
author Kostera, Monika.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu podręcznik akademicki 
red. naukowa Kostera, Monika.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasa kreatywna w Polsce : technologia, talent i tolerancja jako źródło rozwoju regionalnego / 
red. naukowa Klincewicz, Krzysztof.

Publication year: 2012 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Służby Utrzymania Ruchu : innowacyjne rozwiązania w utrzymaniu ruchu / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracownicy o pracodawcach : społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych / 
Red. Klincewicz, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologia w e-commerce : teoria i praktyka. Poradnik menedżera / 
author Ejtminowicz, Tomasz.

Publication year: 2013 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych 
author Baylis, John

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ergonomia, technika i technologia, zarządzanie
author Fertsch, Marek

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : innowacje, technologie, kryzys 
author Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Słońce, genom, Internet : narzędzia rewolucji naukowej 
author Dyson, Freeman J.

Publication year: 2001 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

High Tech, high touch : technologia a poszukiwanie sensu 
author Naisbitt, John

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologia w e-commerce : teoria i praktyka. Poradnik menedżera / 
author Ejtminowicz, Tomasz.

Publication year: 2013 Call number: [XII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do techniki wykłady dla kierunku zarządzanie / 
author Tytyk, Edwin.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: