Ocena efektywności inwestycji
author Wrzosek, Stefan

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybór instrumentu zwrotnego finansowania w celu realizacji inwestycji samorządowch
author Jastrzębska, Maria.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zewnętrzne źródła finansowania działalności i inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
author Misterek, Wojciech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje pozarządowe jak bezbłędnie zarządzać grantami ze środków UE? 
author Chrzanowska, Kinga

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe skutki kredytowania inwestycji w przedsiębiorstwie : (studium przypadku) / 
author Sobczak, Halina.

Series: Studia z finansów przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 264 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa teoria i praktyka 
author Żuber, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycyjny boom siła spokoju i mądrej strategii 
author Shipman, Mark

Publication year: 2007 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola leasingu w finansowaniu inwestycji małych i
author Szczepaniec, Marek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość dla ambitnych : Jak uruchomić własny biznes / 
author Cieślik, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi
author Kozłowski, Waldemar

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość dla ambitnych Jak uruchomić własny biznes 
author Cieślik, Jerzy

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podatek od towarów i usług jako koszt kwalifikowany
author Bednarowski, Konrad

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność inwestycyjna w podmiotach gospodarczych
author Kuczowic, Karina.

Series: Inwestycje i nieruchomości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji w teorii i w praktyce
author Michalak, Aneta

Publication year: 2007 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostek samorządu
red. naukowa Sochacka-Krysiak, Hanna

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finansowanie inwestycji gminnych za pomocą obligacji
author Idzik, Małgorzata

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość w gminach : stymulowanie inwestycji / 
author Topczewska, Teresa

Publication year: 1996 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności inwestycji
author Wrzosek, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z badań nad finansowaniem nakładów inwestycyjnych w podmiotach gospodarczych Polski w latach 1991-1999 /
author Kuczowic, Karina.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zewnętrzne źródła finansowania działalności
author Misterek, Wojciech.

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje rzeczowe jako czynnik rozwoju
author Szymczak, Anna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie zarządzania majątkiem trwałym w
red. naukowa Szabłowski, Józef

Publication year: 2011 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych
author Wojewnik-Filipkowska, Anna

Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji w ochronie zdrowia przez
author Bukowska-Piestrzyńska, Agnieszka

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć
author Nieć, Melania

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne wybrane aspekty 
red. naukowa Uziębło, Aldona.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne wybrane aspekty 
red. naukowa Uziębło, Aldona.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w
author Szczęsny, Wiesław.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implikacje procesu budowy strategii finansowania
author Filipiak-Dylewska, Beata

Series: Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowy rynek akcji a gospodarka : ujęcie funkcyjne /  
author Kasprzak-Czelej, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych /
author Zioło, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym /
Red. Paździor, Artur.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje przedsiębiorstwa
author Walica, Henryk

Publication year: 1994 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finansowanie inwestycji wspólnot mieszkaniowych : poradnik dla zarządców nieruchomości 
author Ołubek, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [09.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody podejmowania decyzji fiansowych : analiza przykładów i przypadków 
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
author Michalak, Aneta

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: