Mienie komunalne w Polsce wybrane zagadnienia prawno-finansowe 
author Sońta, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prywatyzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych w Poznaniu /
author Sobczak, Antoni.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 254 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o samorządzie gminnym komentarz 
author Szewc, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samodzielność gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi /
author Kańduła, Sławomira.

Series: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 7 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmiotowość publicznoprawna gminy stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r. 
author Kruszewska-Gagoś, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia problematyka prawna i aksjologiczna 
red. Karpiuk, Mirosław.

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie
red. Zalewski, Alojzy

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ustawa o gospodarce komunalnej komentarz 
author Szydło, Marek

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki doskonalenia systemu nadzoru korporacyjnego
author Barwacz, Kazimierz

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu
red. naukowa Borodo, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi (ze szczególnym uwzględnieniem zasobu mieszkaniowego) na przykładzie Poznania /
author Trojanek, Maria

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 254 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O nowy ład gospodarczy w Polsce
red. naukowa Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami na przykładzie dużych miast 
author Kotlińska, Janina

Publication year: 2009 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie gospodarką i finansami gminy
red. Sochacka-Krysiak, Hanna

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie inwestycjami komunalnymi dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich 
author Graczyk, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań komunalnych przez przedsiębiorcę prywatnego /
author Szczepaniak, Rafał.

Series: Działalność gospodarcza w ujęciu podmiotowym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 275 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zarządzania ekologią miasta : na przykładzie gospodarki sanitarnej / 
author Rzeczyński, Bernard.

Series: Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 2 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania tworzenia modelu rynkowego w
author Machaczka, Józef

Series: Prace z zakresu organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju
 

Publication year: 2007 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane aspekty gospodarki majątkiem komunalnym miasta Łodzi /
author Wartalska, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 10 
red. Szczechowiak, Edward

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne /
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2005 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami
author Lorek, Agnieszka.

Publication year: 2007 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unormowania antykorupcyjne w administracji
red. Stec, Mirosław

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne /
red. naukowy Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Monopol w zarządzaniu mieniem komunalnym
author Fonalczyk, Anna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo gospodarki komunalnej
author Byjoch, Krzysztof

Publication year: 2000 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda oceny ekonomicznej procesów przekształceń w gos Prace Naukowe AE Wrocław nr 903 
author Weiss, Elżbieta

Publication year: 2001 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym /
author Wojciechowski, Eugeniusz.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie gospodarką i finansami gminy : praca zbiorowa /  
red. Sochacka-Krysiak, Hanna

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /
author Grzymała, Zbigniew.

Publication year: 2013 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / 
author Bryx, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart
         (1)

Languages: