Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowania wydatków na programy operacyjne w Polsce w kontekście nowej ustawy o finansach publicznych
author Willa, Rafał

Series: Wspólnoty Europejskie nr 3 (202) maj/czerwiec 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 
red. Bajko, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego
red. naukowa Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w
author Sadowski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Program Unii Europejskiej - rozwój zasobów ludzkich
author Oleksiejuk, Jacek

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE Dotacje dla samorządów w okresie 2007-2013 praktyczny poradnik 
author Kuchlewski, T.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie
author Świerszcz, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny biznesplan rozwoju energetyki z
author Świerszcz, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w
author Sadowski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na
red. naukowa Nowak, Alojzy Z.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i przewodnik po funduszach unijnych uzyskiwanie i wykorzystanie 
author Supera-Markowska, Maria

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [III] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE Dotacje na ochronę środowiska w okresie 2007-2013 praktyczny poradnik 
author Sadowska, M.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i 
author Skrzypek, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i 
author Skrzypek, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE Dotacje dla każdego przedsiębiorcy w okresie praktyczny poradnik 
author Tołoczko, A.

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Vat od samorządowych projektów unijnych
author Rogala, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze na wymagane przepisami inwestycje z zakresu praktyczne wykorzystanie programów dotacyjnych dla 
author Barański, Robert

Publication year: 2011 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
author Zombirt, Jolanta

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między
red. Machowicz, Kinga

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne zasady finansowania projektów ze środków unijnych w 
author Poździk, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej [dokumenty, akty wykonawcze] 
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami projektu europejskiego
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście
author Nowakowski, Krzysztof

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (711) kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem
author Ekstowicz, Bogdan

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i 
author Skrzypek, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 : perspektywa finansowa 2007-2013 / 
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE : Dotacje dla każdego przedsiębiorcy w okresie 2007-2013 : ...czyli o tym, jak pozyskać oraz rozliczyć dotację, by zrealizować zaplanowane inwestycje, a tym samym spełnić swoje marzenia i cele 
author Tołoczko, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE : praktyczny poradnik dla Samorządów w okresie 2007-2013 : ...czyli o tym, jak pozyskać środki finansowe z różnych funduszy pomocowych, w tym ze środków unijnych 
author Tołoczko, Aleksander

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE : Praktyczny poradnik Dotacje na ochronę środowiska : ...czyli o tym, jak pozyskać środki finansowe na inwestycje ekologiczne 
author Tołoczko, Aleksander

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
author Kierzkowski, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka strukturalna Unii Europejskiej : stymulatorem procesów modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015 
author Ekstowicz, Bogdan

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak pozyskać środki finansowe z funduszy unijnych
author Anusz, Jan

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena założeń i realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko /
author Hryniewicka, Magdalena.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków z UE przez duże przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013 /
author Wojewódzka-Wiewiórska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 52, nr 1 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: